Schneider Electric lanserer i høst neste generasjon lavspenningstavler. PrismaSeT tavlene er en videreutvikling av Prisma Plus systemet. Hovedfokus er økt robusthet, montasjeeffektivitet og bærekraft.

-PrismaSeT tavler har et nytt, moderne utseende, og de byr på økt robusthet i form av forsterket rammeverk, dører og sokkel. Den ergonomiske opplevelsen er også bedre, og de leveres –sist, men ikke minst -i en helt ny, miljøvennlig emballasje som i sin helhet består av resirkulerbar papp, sier Lasse Baugerud, Offer Manager i Schneider Electric Norge.

PrismaSeT er et optimalisert, testet og IEC-kompatibelt tavlesystem basert på mer enn 30 års erfaring med utvikling av lavspenningstavler.

- Bærekraft, robusthet, sikkerhet og pålitelighet av elektroinstallasjonen er viktige prinsipper bak utviklingen av våre nye tavler, legger Torgeir Andersen, Channel marketing Manager Panel Builders til.

Fokus på bærekraft og kundenes tilbakemeldinger
PrismaSeT tavlenes nye design er elegant, minimalistisk og moderne, slik kundene har etterspurt. Plastemballasjen er blitt erstattet med resirkulerbar papp, slik at avfallsmengden og kostnadene for avfallshåndtering reduseres.

Schneider Electric legger vekt på fleksibel og enkle arkitekturer for tavler som ivaretar sikkerhet og effektivitet. En modulær oppbygging der design og teknologioppgraderinger er enkle å gjennomføre, gjør at det er svært lett å oppgradere og utvide PrismaSeT tavlene.

PrismaSeT tavlene ivaretar behovet for økt driftssikkerhet gjennom bruk av prefabrikkerte typetestede, funksjonelle enheter i tillegg til den innovative, PowerLogic™ HeatTag-sensoren. Systemet tilfredsstiller også fullt ut type-og temperaturtestene iIEC 61439-1-ogIEC 61439-2.

Økt robusthet med forsterkede rammer, dører og sokkel gir større effektivitet og trygghet ved betjening, transport og vedlikehold av tavlene, i tillegg til å sørge forbedre holdbarhet i ethvert miljø