Alle bygg skal være utformet for rask, sikker og effektiv rømning og redning – regulert i henhold til TEK17 (byggteknisk forskrift), NS-EN 1838 (norsk Standard for nødbelysning) og NEK-EN 50172 (nødlyssystemer for rømningsveier). Geir Vangen hos Hedengren Security anbefaler byggherrer sterkt om å ikke velge billige minimumsløsninger bare for å etterkomme kravene. – Tenk sikkerhet for brukerne. Det gjør bygget mer attraktivt, men først og fremst kan det i ytterste konsekvens være forskjell på liv og død, sier han

Han opplever en holdning hos en gruppe byggherrer han ikke bare er begeistret for, når det kommer til sikkerhet:

- Jeg ser en stor forskjell i forhold til om byggherre skal drifte bygget selv eller selge det. Mange utbyggere av kontor- og leilighetsbygg har som mål å selge raskest mulig med størst mulig profitt. Da handler det om å finne de billigste løsningene for å kunne tilfredsstille kravene. Det gjør bygget både mindre attraktivt og mindre trygt. Det er ikke på sikkerheten man bør spare penger, understreker han.

Han er også forskrekket over hvor mange eldre bygårder med leiligheter- og/eller næringslokaler som verken har detektorer eller markeringslys, selv om det er påbudt.

- Det er eieren som har ansvar for at dette er ivaretatt, selv om det er utleid til andre, minner han om.

Og legger raskt til:

- Heldigvis er innstillingen en annen hos utbyggere som selv skal drifte byggene. De er i langt større grad opptatt av å finne de beste og tryggeste systemene, og stadig flere inviterer oss til bordet når byggene skal prosjekteres.

Adoptiv evakuering
Med Neptolux-nødlysarmaturer integrert i systemet, leder evakueringen adaptivt i den riktige retningen og løfter brannsikkerheten til et nytt nivå. De adaptivt henvisende nødlysene tennes i feil- og alarmsituasjoner og skaper spesielt ekstra sikkerhet i kjøpesentre, på sykehus, institusjoner, i idrettshaller, konsertsaler, på skoler og hoteller, hvor man må være forberedt på å lede større folkemengder raskt den riktige veien ut.

Enkel installasjon
- En av de største fordelene med vårt system, er at brannalarm og ledelsessystem - som er byggets to mest sentrale sikkerhetssystemer – er blitt integrert i én kabel. Det vil si at begge sikkerhetssystemene kan styres med kun én sentral. Det gjør det svært enkelt for brukeren å manøvrere mellom brannalarmanlegget og nødlyssystemet.

Den merkostnaden et slikt system utgjør, spares raskt inn under monteringen, sier han.

- I og med at du klarer deg med én kabel, sparer du masse på installasjonstiden. I tillegg har man full oversikt over byggene gjennom ved å kople systemet opp mot SD-anlegg eller andre byggautomasjonssystemer for varsling til driftspersonell. Det gir en effektiv overvåking og drift.

Store energibesparelser
Han trekker også fram energibesparelsene som et godt salgsargument.

- Sammenligner du vår løsning med LED-armaturer med et system med et system med batterisentral fra en annen nødlysprodusent, kan det gi opp mot 90 prosent sparing i energiforbruket.

- Det står med andre ord ikke på mulighetene for å sikre gode evakueringsløsninger i bygg, fastslår han.

- Det handler om å bruke dem.