Proptech-selskapet Kiona tilbyr nå sine brukere gratis tilgang til spotpriser i alle selskapets SaaS-løsninger for optimalisering av bygg og butikker. Smartere strømbruk basert på sanntidspriser fra strømbørsen øker muligheten for eiendomsbesittere til å redusere strømkostnadene sine og takle en vinter preget av energikrisen.

Ifølge data fra Nord pool er det nesten 400 % forskjell på den europeiske strømprisen i august 2022 hvis vi sammenligner februar 2021. Da sammenligner vi den dyreste vintermåneden i 2021 med en sommermåned. I august 2022 så vi timeprisvariasjoner på flere tusen prosent i løpet av en dag. I berørte regioner betyr dette enorme kostnadsvariasjoner for både privatpersoner og bedrifter når vi nå går inn i en historisk dyr vinter.

– Mens optimalisering i bygg tidligere har handlet om å opptre ansvarlig og redusere klimapåvirkningen, handler det nå også om å takle den kommende krisevinteren med skyhøye strømpriser og ta tak i belastningsproblemet i nettet, sier Jon Åkerström, CPO i Kiona.

Kiona tilbyr en plattform for kunder og partnere med løsninger for å sikre effektiv drift, spare energi og rapportere om sitt miljøarbeid. I dag er 55.000 nærings- og offentlige bygg samt 3.000 dagligvarebutikker i Nord-Europa knyttet til plattformen.

– Vi har opplevd et sterkt ønske fra våre samarbeidspartnere om å tilby verktøy for smartere strømbruk og reduserte kostnader. Ved å flytte strømbruken til perioder med mindre belastning på strømnettet kan vi bidra til å få kontroll på Europas belastningsproblem og samtidig spare penger på strømregningen. Det at vi nå kan gi gratis tilgang til spotpriser i allerede operative systemer øker muligheten for våre partnere til å utvikle nye og smarte løsninger i våre åtte europeiske markeder.

Tilgangen til strømmarkedets spotpriser i sanntid fra Nord Pool Spot, den offisielle børsen for handel med strøm i 16 europeiske land, gjør at strømbruken kan kontrolleres og planlegges smartere.

– Forhold og behov er svært ulike avhengig av marked og bygningstype. Flere forvaltere har anskaffet strømkontrakter, men også de kontraktene må reforhandles innen få år. For store eiendomsbesittere kan smartere strømbruk proaktivt redusere strømregningen. Det at vi tilbyr kritiske data gratis i et ekstremt volatilt marked er vår måte å ta ansvar i en krisesituasjon.

Kiona ble til i 2021 ved å bringe selskapene bak fire av markedets ledende uavhengige plattformer for digitalisering av bygg, IWMAC, Energinet, Web Port og Edge, sammen i et felles selskap.

– Målet vårt er å opptre som en åpen, fleksibel og uavhengig leverandør av tekniske plattformer og programvare til innovative partnere i eiendomsbransjen. At vi nå raskt har lykkes med å tilby løsninger som gir våre samarbeidspartnere bedre muligheter til å utvikle funksjoner og håndtere energikrisen, er et bevis på at vi leverer reell verdi til bransjen, sier Trond-Øystein Bjørnnes, administrerende direktør i Kiona.