Firesafe kjøper Thermax AS på Klepp utenfor Sandnes og styrker sin posisjon i Rogaland. - Med kjøpet av Thermax blir vi markedsleder i Rogaland, og det eneste firmaet i regionen som kan tilby alle typer tjenester innen brannsikring, sier adm.dir. Morten Ameln i Firesafe.

Thermax ble etablert i 1991 og er en ledende aktør innen passiv brannsikring og fuging i Sør-Rogaland. Bedriften omsatte for 32 mill kr i 2020 og har 27 ansatte. Thermax har siden 2010 holdt til på Klepp utenfor Sandnes. Firesafe har i dag avdelinger i Stavanger og Haugesund som utfører passiv brannsikring, brannteknisk rådgivning, og kontroll og service på branntekniske installasjoner. - Etter overtagelsen av Thermax er vi over 50 medarbeidere i Rogaland, og vi ser mange synergier mellom de to selskapene, sier Ameln.

Fortsetter som eget selskap
Thermax eies i dag av Kjell Haugland og Ove Larsen. De har vært med i bedriften siden slutten av 1990-tallet. - Vi er glade for å få Firesafe inn som eier av bedriften. Vi ser mange fordeler av å komme inn i et større selskap og kunne til by våre kunder flere tjenester. Firesafe har ressurser og vilje til å utvikle virksomheten videre, og vi er veldig glade for denne løsningen, sier Larsen og Haugland.

Thermax fortsetter som et eget selskap, men vil samkjøre sin virksomhet med Firesafe i regionen. Både Kjell Haugland og Ove Larsen fortsetter også i samme stillinger som før.

Venter stor aktivitet fremover
Det skjer mye spennende i Rogaland. I dag bygges det nytt sykehus i Haugesund, og byggingen av det store nye universitetssykehuset, SUS, på Ullandhaug er godt i gang. - Vi tror det kommer til å skje mye spennende i Rogaland fremover som følge av aktiviteten i oljesektoren og det grønne skiftet. Til tross for utfordringer med covid-19 opplever regionen nå vekst igjen etter nedturen i 2014, sier Ameln.