Torkild Bøe, KAM hos Micro Matic, har mange års erfaring innen brann- og røyksikring, og etterspør et tydeligere regelverk for å sikre liv og helse. I dag er det ofte brannrådgiverne som legger føringene, uten å se konsekvensen av valgene, mener han.

- Vi har i alle år hatt ventilasjon, lys og varme til skoler som satsingsområde, og satser nå også tungt innen brannsikring i samme segment. Jeg jobber derfor mye med rådgivere, og har registrert at de ønsker å få mer kunnskap om brannsikring av ventilasjonsanlegg. Og ikke noe er bedre enn det, for det har unektelig vært mange rare løsninger å se. Som igjen kommer av fravær av et tydelig regelverk.

Oslobygg KF
Bøe forteller at de lenge har hatt dialog med Oslobygg KF (Oslo kommunes eiendomsforetak), som har lagd en veileder innen brannsikring av ventilasjonsanlegg. Det er løsninger helt i tråd med deres egne anbefalinger.

- De beskriver de løsningene vi tilbyr og som vi kan stå inne for. Det vil si at man sikrer seg mot brann og røyk ved å stenge kanalen framfor å forsøke å ventilere det bort. Dette er etter min mening det eneste fornuftige og riktig. Skal du følge teknisk forskrift, som sier at du ikke skal spre røyk og brann gjennom ventilasjonskanalene, kan det stoppes enkelt med et brannspjeld.

En sikker og en risikabel strategi
Bøes klare erfaring, er at det bare er én måte som er sikker - og noen teoretiske muligheter som kanskje kan fungere.

- Heldigvis er det stadig flere som deler vår oppfatning, inklusiv en så stor aktør som Oslobygg. De har en bra veileder og har satt seg inn i tematikken.

- Når vi snakker brannsikring med våre kunder, synes de brannspjeld er veldig bra fordi de da vet de hva de har å forholde seg til, i stedet for å gå inn med en trekk-ut-løsning med bypasskanaler og spesialvifter som man ikke kan være sikker på at blir godkjent. Vår løsning er mye mer konkret; dette er kravet og dette er løsningen - så er det bare å prise det. Kundene liker at det blir beskrevet en godkjent løsning som de kan stå inne for.

- Det har vært en diskusjon gjennom mange år blant ulike brannrådgivere hvilke metode som er best, men flere og flere ser at det er et valg mellom om én strategi som er sikker og én som er risikabel. Her snakker vi altså om liv og helse, derfor burde dette vært lovregulert.

Kan også gi store materielle skader
I tillegg til at brannsikringsmetoden i ytterste konsekvens kan skille mellom liv og død, snakker vi også om store forskjeller i materielle skader, sier han.

- Forskriftene sier at det også skal sikres mot spredning av røyk. Da sier seg selv at en ventilasjonskanal som tettes med et spjeld er den sikrest løsningen. I en åpen kanal vil det derimot sige inn røyk i alle rom, som vil føre til store røykskader selv ved en liten brann.

Han trekker fram nettopp skoler for å beskrive konsekvensene dette vil gi:

- Om eksempelvis en skole med 500 elever får et branntilløp i en helg, er det store sjanser for at store deler av bygget må renoveres for røykskader og blir utilgjengelig i lange tider. Det vil si at de 500 elevene må busses til og fra andre skoler i den samme perioden. Hadde man benyttet brannspjeld, hadde behovet for renovasjon begrenset seg til én del av skolen.  Også dette er et viktig argument, da vi her snakker om store kostnader som kunne vært unngått.

- Om vi snakker om et bygg hvor folk sover, som i høye leilighetsbygg, hoteller og sykehus må du for «guds skyld» ha brannspjeld. Jeg mener i hvert fall det er galskap å ikke ha det!

Preakseptert løsning
Brannspjeld er et preakseptert løsning i henhold til teknisk forskrift, og det kreves ikke noe spesiell type prosjektering, i motsetning til trekk-ut-strategi hvor man må foreta en rekke tidkrevende beregninger, sier han.

- Der det skal brukes brannspjeld, tegner man enkelt inn godkjente spjeld der det er brannskiller. Det er enkelt og tar lite tid.

- Det er prosjekter hvor rådgiveren skal trumfe gjennom «trekk-ut-strategi», uten å kunne forklare hvorfor. Da kan man fort komme i en situasjon hvor blir presset til å levere noe du ikke tror på. Det er ikke spesielt heldig for entreprenør som skal være teknisk ansvarlig.

- Noen ganger kan man nesten tro at rådgivere har valgt «trekk-ut-løsning» fordi det betinger et mer tidskrevende oppdrag for dem selv, enn å velge den mest hensiktsmessige løsningen for brukerne av bygget. Men det skal jeg kanskje ikke si høyt!