- Vi jobber med mange forskjellige typer prosjekter innenfor sykehus, kontorer, skoler, barnehager, kjøpesenter og boliger. Nå ser vi også at de store aktørene virkelig har fått øynene opp for riktig brannsikring av ventilasjonsanlegg ved bruk av brannspjeld. Det sier leder for HVAC i Micro Matic, Thomas Thorkildsen.

- Det har alltid vært stort fokus på brannsikkerhet med blant annet tetting av vegger, brannsikre dører og dørpumper, men det har blitt akseptert at ventilasjonsanlegget forsøkes sikres med totalt håpløse, udokumenterte løsninger som «trekk-ut». Der merker vi nå heldigvis en endring, sier Thorkildsen.

Thorkildsen forteller at grunnprinsippet i smarte fremtidsrettede bygg er automatisering og energieffektivitet. Etter dette prinsippet er inneklima selve sentrum, og vi må tørre å ta denne rollen på alvor og gjøre den til vår egen. Han mener det må tas et standpunkt, det må sluttes å leveres halvgode, lite gjennomtenkte løsninger som vi alle vet ikke holder mål, og isteden satses på skikkelige systemer, hvor energieffektivitet, sikkerhet og fremtiden står i fokus.

- Vi er en kompetansepartner og leverandør av produkter og løsninger til det norske proff-markedet i segmentene elektro, eMobility, Inneklima og energi, og legger vår stolthet i å tilby innovative kvalitetsløsninger med brukervennlighet i alle ledd, og jobber derfor med noen av Europas ledende produsenter innen sine satsningsområder. Dette sikrer oss en av bransjens beste produktporteføljer, og vår visjon er å gjøre norske bygg smartere, sier Thorkildsen.

- Jeg mener vi må bli flinkere til å se helheten i totalpakken som er inneklima. Det må tilstrebes å få til et tettere samarbeid mellom de tekniske fagene slik at vi best mulig løser vår felles oppgave i bygget; Best mulig inneklima, med lavest mulig energiforbruk.

- Vi skal være stolte av at vår bransje hele tiden har vært langt fremme når det kommer til digitalisering. Hva gjelder BIM og tverrfaglige tegninger så mener jeg ventilasjonsbransjen har vært en foregangsmodell. Det skal vi være stolte av, påpeker Thorkildsen.

Er rådgiver siden gode nok på å tilegne seg ny kunnskap på løsninger og ny teknologi?

- Det er flere og flere rådgivere som tar kontakt for å høre hva som skjer på utviklingsfronten, men jeg mener at enda flere bør gjøre det samme. Dette gjelder også gårdeiere, utbyggere, total entreprenører og arkitekter. Vi er opptatt av det komplette bygget, og vi deler gladelig vår kunnskap med alle som ønsker det.

Hvordan opplever dere samarbeidsklimaet i prosjektene. Hva er fokuset, er det innovasjon, smarte løsninger eller kost nytte (pris) som er avgjørende ved kontrahering av et prosjekt? Hva anser du som nøkkelen til at et prosjekt kan gå uten komplikasjoner?

- Dessverre er det fremdeles slik at det ofte først fokuseres på pris, deretter løsning. Så kommer man ut i prosjektet og finner ut at det man tenkte i starteren ikke var særlig lurt, og så blir det store endringer og prisen skyter i taket. Som sagt er det flere rådgivere tar kontakt direkte med oss tidlig i prosjektene for å oppdatere seg på nye løsninger og muligheter, det er veldig bra for alle involverte og jeg vil oppfordre både gårdeiere og arkitekter å gjøre det samme. Det er viktig at mest mulig avklares før de tekniske entreprenørene kontraheres, slik at man kan diskutere hva som er riktig løsning, og ikke ha fokus på hvem som skal bære kostnaden. Tidlig i prosjektene er alle optimistiske og fokuset er bygge noe som møter eller overgår utbyggers forventninger, men utover i prosjektet ser man at fokuset ofte flyttes til å beskytte egne marginer på bekostning av beste løsning og sunn fornuft.

Er dere borte i prosjekter som er håndtert faglig dårlig av konsulent, arkitekt, byggherre eller entreprenør? 

- Vi opplever fra tid til annen prosjekter der det kan virke som om de tekniske fagene ikke har samarbeidet i det hele tatt. Det både prosjekteres og leveres forskjellige systemer som en uheldig aktør til slutt får i oppgave å sy sammen.

Jeg skal innrømme at jeg da tenker på hvor mye som kunne vært spart av tid og ressurser dersom man bare hadde samarbeidet om plattform helt fra begynnelsen.

Opplever dere noen forskjell på offentlige og private oppdragsgivere?

- Tidligere opplevde vi at det var de private oppdragsgiverne som var mest opptatt av design, miljø, energisparing og fremtidens teknologi, mens de offentlige ofte var sett på som mer trauste.

I dag opplever vi at de offentlige oppdragsgiverne virkelig tar ansvar for fremtiden ved å sette fokus på viktigheten av energieffektive løsninger. De ser at energibesparelse over flere år er viktigere enn lavest mulig engangskostnad ved installasjon, på denne måten bygger de bygg med langsiktig fotavtrykk i tankene.

Det er et stort behov for rekruttering til ventilasjonsbransjen, noen tanker og  meninger om det?

- Dette er et ekstremt viktig, men vanskelig spørsmål. Jeg syntes det var et fantastisk tiltak å få på plass muligheten til å ta fagbrev som ventilasjonstekniker, fantastisk bra jobbet av alle som var involvert i den prosessen. Dette er med på å gi teknikerne den statusen de fortjener, og det vil sikre eiere av bygg at anleggene deres fremover vil bli tatt vare på av personell de kan stole på er kvalifisert. Forhåpentligvis er dette med å bidra til økt interesse blant de som ser etter et aktivt yrke, med en solid utdannelse som er fremtidssikker.

- Det er viktig at bedriftene ansetter på tvers av alder og erfaring, vi tror på en god blanding av ungdommelig mot og stødig erfaring. Vi må ta imot de unge med åpne armer, gi de tillit, kompetanse og tid til å utvikle seg. Jeg satser på at fremtidens rockestjerner i byggebransjen jobber med inneklima!

Hvordan er oppdragsmengden / innsalget for dere om dagen?

Det er økende oppdragsmengde, og helt tydelig at markedet virkelig har fått opp øynene for de smarte og enkle løsningene vi kan tilby både i prosjekter og servicemarkedet.

- Vi lanserer straks en brannspjeldsentral for opptil 30 spjeld, BSS30. Dette er en rimeligere versjon av vår store sentral som tar 240 spjeld. Det er altså ingen unnskyldning lenger til å ikke velge et moderne, fremtidsrettet buss basert system også der det er færre brannspjeld, sier Thorkildsen avslutningsvis.