– For snart 10 år siden utfordret Micro Matic VVS-bransjen til å benytte seg mer av KNX – og nå synes resultatene i bransjen. Tidligere var det hovedsakelig elektroentreprenørene som benyttet KNX til styring av lys og varme. Nå ser man at KNX-produkter benyttes av alle tekniske fag, sier Torkild Bøe, KAM hos Micro Matic. Dermed kan nye bygg få et felles bus-system i stedet for flere ulike systemer som det var tidligere. Det blir åpenbart mindre kabling og enklere installasjoner når det benyttes en felles bus til alt av romregulering. «Andelen av prosjekter der vi leverer KNX utstyr til ventilasjon-, lys- og varmestyring har hatt en markant økning», uttaler KAM hos Micro Matic, Torkild Bøe, til VVSforum.no – Mange el-installatører, automatikkentreprenører og systemintegratører har gjennomgått programmeringskurs hos oss, så det er mange som kjenner systemet over hele Norge, fortsetter han. Micro Matic leverer VAV-spjeld og sensorer for 0-10 volt styring, MP-bus, BACnet, Modbus og KNX. – Vi har også vår egen systemløsning, GreenZone, der vi leverer komplette anlegg med alle styringskomponenter, kabler og sensorer. Her tilbyr vi også igangkjøring om kunden ønsker det, informerer Bøe.

Valg av systemløsning er avhengig av mange ulike faktorer

Micro Matic blir ofte involvert i prosjekteringsfasen, og kan bidra med anbefalinger og løsningsforslag for prosjektet. Valg av systemløsning er avhengig av mange ulike faktorer, men i større bygg der de tekniske fagene samarbeider godt i prosjekteringsfasen, lander man ofte på en KNX–løsning. I andre prosjekter kan det være mer hensiktsmessig å gå inn med for eksempel en Green Zone-løsning. Uansett er det viktig å få alle tekniske fag inn i prosjektet i tidlig fase, slik at alle grensesnitt blir avklart før man begynner å produsere. – Vi får svært mange positive tilbakemeldinger fra kundene. Micro Matic har bred kompetanse innen VAV og ventilasjonsstyring, og har i tillegg en egen avdeling som kun jobber med KNX. Når vi kan bidra til et bedre samarbeid mellom de tekniske entreprenørene, ser vi at prosjektgjennomføringen går betydelig bedre. Vi har i mange år ønsket oss én felles bus for alt innen romregulering, og mye er forsøkt med varierende hell. Ved bruk av KNX i romreguleringen, vet vi at de tekniske installasjonene vil spille på lag, sier Bøe videre.

Mange års satsing på KNX

Micro Matic sin satsing på KNX-produkter innen lys og varmestyring siden 90-tallet, og gjennom de siste 10 år også med KNX-ventilasjonsprodukter, har virkelig gitt resultater. Bøe forteller videre om den økende etterspørselen, spesielt etter Micro Matics VAV-spjeld med KNX og den kombinerte KNX CO2-temperaturregulatoren. Med denne løsningen sparer man mye kabling, da det benyttes en bus som allerede er i rommet. Man unngår bruk av gateway mellom systemene, noe som er både tidsbesparende og enkelt. Faren for feilkoblinger blir så godt som eliminert da en KNX-bus kun består av en sort og en rød leder, og tilsvarende koblingsplugg på hver komponent. – Anlegget blir mer driftssikkert, enklere å vedlikeholde og mer fleksibelt. Samlet gjør dette at eiendomsbesitteren føler seg som en vinner med denne løsningen, sier han. – En annen fordel med KNX er at det er 100 % leverandøruavhengig. Det vil si at du kan blande KNX-produkter fra flere leverandører, koble dem inn på busen og være helt trygg på at de spiller sammen. Dette er unikt sammenlignet med øvrige bus–systemer som eksisterer på markedet, hvor man ofte må teste produktkombinasjonene før bruk, sie Bøe. Han forteller videre at det finnes i dag i overkant av 500 KNX–produsenter og mer enn 8000 forskjellige KNX-produkter. Det utvikles stadig nyheter, både trådbundet, trådløst og IP. Dette gjør at man alltid finner et KNX-produkt som løser oppgaven man er ute etter. Likevel er det selvfølgelig fornuftig å benytte leverandører med høy kompetanse innen faget, slik at anlegget man skal levere blir som forventet.

KNX- også fleksibelt i store anlegg

– Et KNX-system er meget fleksibelt og kan brukes i svært store anlegg. Det finnes i dag ikke prosjekter i Norge som er for store for KNX. Selv Oslo Lufthavn med sine ca. 10 000 styringskomponenter har store utvidelsesmuligheter. Som eneste leverandør av både luftteknisk utstyr og KNX-styring, har Micro Matic en samlet kompetanse som er verdifull. Vi har jevnlig programmeringskurs for KNX og en egen prosjektavdeling som hjelper med prosjektering og tilbud på dette, sier Bøe. – Vi er stolte av å ha sannsynligvis Norges lengste erfaring innen KNX. Vår HVAC-avdeling har vært en sterk bidragsyter for behovsstyrt ventilasjon i Norge i over 20 år, og vi vil aktivt jobbe videre med våre samarbeidspartnere for å finne de beste løsningene i felles prosjekter, poengterer Bøe avslutningsvis.