Kathrine Strøm, landskapsarkitekt hos Cowi/Blue Green Network presenterer "Are BREEAM projects better projects?" under Cold Climate and Territory IV i Tromsø iapril 2014.

Byggenæringens frivillige klassifiseringsordning

Breeam Nor

0

BREEAM-NOR ble lansert høsten 2011. BREEAM-NOR er en frivillig klassifiseringsordning, utarbeidet av representanter fra norsk byggenæring, og kan best beskrives som bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system.

De ulike aktørene i norske byggeprosjekter har jobbet i større eller mindre grad med bærekraftig design i flere år allerede. BREEAM-NOR er et verktøy for å samordne de ulike aktørene, og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. En viktig del av BREEAM-sertifiseringen er å dokumentere at vedtatte tiltak faktisk er gjennomført.

Det er lett å lære seg bruken av BREEAM-NOR. Manualen ligger på nettet. En rask innføring fra Norwegian Green Building Council (NGBC), og du er i gang.

Om du tror du vil komme til å be om et sertifikat, er det viktig at du kontakter en BREEAM-NOR revisor. Dette for å få registrert prosjektet så fort som mulig. Kobler du på en ekspert (BREEAM-NOR AP) innen avsluttet forprosjekt, og på rett måte, kan prosjektet bli kreditert totalt 3 ekstra poeng. Anbefales.

BREEAM-NOR AP kan hjelpe dere i å sette realistiske ambisjoner for prosjektet. Revisor gjør tredjeparts kontroll, og kan selvsagt ikke ha selvstendige oppgaver i prosjektet eller være ansatt hos byggets eier. Sertifikat utstedes av NGBC, etter lisens fra BRE Global Ltd.

Les mer om Breeam Nor på Norwegian Green Building Council