Cowi brannsikrer norske stavkirker

​Riksantikvaren har inngått en rammeavtale med COWI om drift og vedlikehold av brann- og sikringsanlegg ved samtlige 28 stavkirker i Norge.

0

COWI har en lang historie med Riksantikvaren som oppdragsgiver, og har siden 1981 utført blant annet brannrådgivning, brannteknisk prosjektering og drift og vedlikehold av sikringsinstallasjoner ved stavkirkene.

Brannrådgivere får fornyet tillit
De siste fire årene har COWI hatt rammeavtale med Riksantikvaren om drift- og vedlikehold av sikringsanleggene ved stavkirkene, og har nå fått fornyet tillit i inntil fire nye år.

– Dette er et oppdrag vi virkelig er stolte av å få fortsette i, da dette er unike byggverk som krever høy grad av spisskompetanse og tverrfaglighet, sier avdelingsleder i brannavdelingen i Oslo, Tommy Lundegaard.

COWI har i oppdraget et ansvar for å følge opp de forskjellige anleggene, og skal blant annet gjennomføre årlige tilstandsvurderinger og bistå i sikkerhetsplanlegging. Oppdraget inkluderer også 24 timers vakttelefonordning for å bistå lokalt personell i kritiske situasjoner.

Saken fortsetter under bildet:

​Fra venstre: Avdelingsleder for brannsikkerhet Tommy Lundegaard (COWI), Karin Axelsen (Riksantikvaren), Harald Ibenholt (Riksantikvaren) og brannrådgiver Terje Øverby (COWI)

Beskytter kulturarv mot brann
Oppdraget føyer seg inn i rekken av prosjekter COWI har jobbet med knyttet til brannsikring av landets kulturminner, som også omfatter brannsikring av både enkeltobjekter og store områder.

– Det var COWIs lange og brede erfaring og kompetanse på denne type rådgiving, samt god gjennomføringsevne som var utslagsgivende i denne konkurransen, sier Harald Ibenholt hos Riksantikvaren.

På listen over tilsvarende prosjekter der COWI er brannrådgiver finnes brannsikring av tett trehusbebyggelse i Røros, som er registrert på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

Norske stavkirker
Opprinnelig var det trolig rundt 1500 stavkirker i Norge
Kun 28 er bevarte i dag.
Stavkirkene er reist av tre i den kristne middelalderen, og er i dag Norges betydeligste bidrag til europeisk bygningskunst.
Mange tiår med dårlig vedlikehold skapte behov for omfattende og kostbare tiltak for å redde dem.
Et eget istandsetingsprogram for stavkirkene i regi av Riksantikvaren  har pågått siden 2002 og avsluttes i 2016. Da er alle stavkirkene satt i god bygningsmessig stand.