Illustrasjonsfoto: Entra Eiendom.

Dette er Grønn Byggallianse

Store eiendomsaktører

0

Hensikten med nettverket er å være en arena for store aktive utbyggere som har til hensikt i å utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Nettverket ønsker å være myndighetenes sparringpartner i byggenæringen innen miljøspørsmål. Nettverket har et sekretariat som fungerer som et kompetanse- og informasjonssenter for deltagerne.

Målet er at medlemmene, ved deltagelse i nettverket, vil bli de ledende på miljøsatsning i den norske byggenæringen.

Gjennom ØkoBygg programmet (1998-2002), fikk store deler av byggenæringen øynene opp for fordelene med å satse på miljøeffektivitet. Utbyggere og eiendomsforvaltere er nøkkelaktører i denne satsningen, med stor innflytelse og størst effekt av å spare ressurser og redusere miljørisiko.

Nettverket har felles fagmøter, initierer og deltar i samarbeidsprosjekter og  samarbeider med andre aktører om kunnskapsformidling.

Grønn Byggallianse har vedtatt at alle medlemmer skal tilfredsstille noen minimumskrav.

Følgende krav gjelder:

  1. Registrere energibruk i egne bygg og gjøre dataene tilgjengelige for Grønn Byggallianse og  Enova SF.
  2. Minst en person i medlemsbedriftenes ledergruppe skal gjennomgå vårt standard lederkurs i miljø for byggeiere.
  3. Bedriftene skal anvende kunnskaper de tilegner seg gjennom medlemskap i nettverket – bl.a. ved å gjennomgå sine kravspesifikasjoner på energiområdet.
  4. Kvalitetsprogram skal utarbeides ved oppstart av nye byggeprosjekter.
  5. ENØK-analyser skal gjennomføres i eksisterende bygg.
  6. Bedriftene må benytte ISO-deklarasjon 14025-EPD for de mest brukte bygningsproduktene ved nybygg og rehabilitering. Alternativer til miljøskadelige kjemiske stoffer skal velges. Bla. har Grønn Byggallianse inngått en avtale med DIBK for utfasing av mellomkjedete klorparafiner i fugeskum.

Les mer om Grønn Byggallianse