Erik Pilgaard, daglig leder i Integra. Foto: Per Henriksen

– En ITB-ansvarlig trygger prosess og drift

– Det er en kjensgjerning at byggebransjen har hatt en negativ produktivitetsutvikling de siste 10 årene, og at mange næringsbygg ikke fungerer tilfredstillende etter overlevering, sier Erik Pilgaard i Integra.

0

Dette fastslår Erik Pilgaard, daglig leder i Integra – Foreningen for tekniske systemintregratorer.

Han påpeker at manglende integrasjon av tekniske anlegg er en gjenganger. Dette henger dårlig sammen med norsk standard NS-3935 som beskriver organiseringen av en ITB-ansvarlig fra stadium 0 i byggeprosjektet og gjennom hele prosessen frem til overlevering og drift.

ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner, og NS 3935:2011 heter «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse». 

– Byggherrer som ønsker å få mest mulig ut av investeringene i tekniske anlegg, bør sette seg inn i hva ITB betyr. Det vil gi økonomisk gevinst, sier Pilgaard.

Han mener at et fremtidens  bygg må ha effektive, fleksible og godt integrerte tekniske anlegg. I tillegg bør disse kunne styres, reguleres og overvåkes fra et sentralt system.

– Utviklingen viser at stadig flere byggherrer og entreprenører ser behovet for å benytte en dedikert ITB-ansvarlig, spesielt i store og komplekse prosjekter. Mange offentlige og private byggherrer har endt opp med dårligere teknisk anlegg. Uten at integratorrollen eller ITB-rollen blir ivaretatt på en god måte, blir de tekniske anleggene typisk mellom 3-5 prosent dyrere enn nødvendig, hevder Erik Pilgaard.

Han sier at dagens bygg er komplekse og vil ikke fungere som forutsatt uten omfattende planlegging og koordinering.

– Med fokus på ITB fra planleggingsfasen, vil byggeier få en bedre og mer gjennomtenkt kravspesifikasjon.

Dessuten, sier han, ITB ansvarlig må inn fra dag én, ha tilstrekkelig fullmakter og følge prosjektet fra planlegging til drift.

– ITB er god business både i investeringsfasen og i driftsfasen, og sikrer at utbygger for mest for pengene og et anlegg som er effektivt, robust, funksjonelt og fleksibelt.

Han sier også at nye krav fra leietakere, myndigheter og bedre verdivurderinger av eiendomsmassen vil gjøre ITB til «må ha» og ikke «kjekt å ha».

ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) skaper lønnsomhet for byggherrer, og det er viktig at også VVS-bransjen blir pådrivere for at ITB-funksjonen blir verdsatt og gjennomført  i en byggeprosess. Ofte opplever byggherrer at de får overlevert bygg der alle entreprisene er levert i henhold til kontrakt, men at byggene ikke fungerer i sin tiltenkte bruk. Grunner er manglende integrering av de tekniske anleggene.  Gode og vel fungerende bygg gir lavere driftskostnader, høyere leiepriser og høyere salgsverdiverdi, forklarer Pilgaard.

For at byggherren skal kunne  tilfredsstille forretnings-, miljø- og sikkerhetsmessige krav må det stilles strenge krav til de tekniske anleggene og samspillet mellom dem. Dette gir også  grunnlag for dokumentasjon i forbindelse med energi- og miljøsertifisering.

Et godt samspill mellom de tekniske anleggene er vesentlig for en optimal administrasjon og senere drift av bygget.