Illustrasjonsbilde. Norsk Teknologi

Flere blir ekomautorisert

Stadig færre ekominstallasjoner blir ulovlig utført. Det vært ar en jevn pågang av bedrifter som ønsker godkjenning. Nå er rundt 60 prosent av selskapene i Elvirksomhetsregisteret autorisert for slike installasjoner.

0

– Det har vært en svært positiv utvikling, spesielt for nye selskaper. En del har også konvertert fra gammel ordning, sier senioringeniør Svein Roar Jonsmyr i Post- og teletilsynet.

– Jeg tror først og fremst at dette er effekten av informasjonssamarbeidet vi har gjennomført sammen med NELFO de siste årene. Dessuten bidrar nok også krav fra utbyggere og prosjekteiere. Bedrifter som mangler ekomautorisasjon eller andre tillatelser, opplever stadig oftere at de ikke kommer i betraktning i anbudskonkurranser.

Utfordring for småbedrifter
IKT-fagsjef Bjørn Fossum i NELFO opplyser at fra desember 2013 til september 2014 har 52 nye medlemsbedrifter fått godkjenning.

– For tiden er det stor interesse for å skaffe seg autorisasjon. Det skyldes nok resultatet av myndighetenes klargjøring av hvordan de tolker lovverket og informasjonsarbeidet. Men det er fortsatt en del å hente. Ekom-definisjonen omfatter blant annet alt av styringssystemer, inkludert trådløs styring av lys og varme. Stort sett alle elinstallatører driver med dette. Derfor er det svært få som ikke trenger autorisasjon for å drive lovlig virksomhet.

Fossum regner med at det er en del små bedrifter blant dem som ikke er autorisert.

– For de minste er det utfordrende å ha tid og ressurser til å ta ekommodulen. Et alternativ kan være å bruke de nettbaserte kursene til fagskolen.

Kilde: Norsk Teknologi