Illustrasjoin/montasje: ITBaktuelt

Foreningen for tekniske systemintegratorer

Integra

0

Integra er en bransjeforening i Norsk Teknologi, som er en landsforening i NHO. Integra er foreningen for tekniske systemintegratorer. Organisasjonen jobber for å bedre rammebetingelsene for sine medlemsbedrifter, og legge forholdene til rette for fremtidig vekst i automatiseringsbransjen. 

Integras visjon: Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet.
Integras formål: Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskapning og markedstilgang. 

Integras medlemsbedrifter representerer høyteknologiske løsninger som er helt nødvendige for samfunnets utvikling og funksjonalitet. Samfunnsnytten og de store forretningsmuligheter som dette gir, ivaretas langt bedre ved at medlemmene står sammen. 

Integra per januar 2014 91 medlemsbedrifter, som tilsammen har 1200 ansatte og en årlig omsetning på  rundt to milliarder kroner.
Integra fungerer som bedriftenes bindeledd til politiske myndigheter og beslutningstakere. På den måten kan du være med å bedre bransjens rammebetingelser, og sammen med NHO bidra til å sette dagsorden.

Integra tilbyr også en rekke praktiske medlemsfordeler, som rådgivning innen HR, HMS, økonomi og arbeidsgiverspørsmål.

Organisasjonen arrangerer attraktive møteplasser hvor medlemmene og deres kunder kan treffes for å diskutere fag og øke sine markedskunnskap. I samarbeid med Norsk Teknologi tilbyr de sinemedlemmer en rekke økonomiske rabattavtaler.