Bråtejordet skoles inngang med ulike alarmer og adgangskontroll, sjekkes av Lars-Herman Rotnebo fra Sørum Elektriske.

Fremtiden innen undervisningsbygg

For å bygge en moderne og energieffektiv læringsarena slik som Bråtejordet skole i Skedsmo, må arkitekter, teknikere og leverandører etablere et godt samarbeid fra dag én for å takle utfordringene slike anlegg stiller.

0

– Smarte skoler er fremtiden, mener Lars-Hermann Rotnebo (30 år) fra Sørum Elektriske, TUE og prosjektleder for installasjonen av systemet som styrer det tekniske anlegget på Bråtejordet skole.

Installatøren har spesialisert seg i smarte skoler og har levert flere anlegg av denne typen den siste tiden.

Smarte skoler, som er fremtiden innen undervisningsbygg, er en utfordring for både teknikere og leverandører.

Bråtejordet skole på Strømmen i Skedsmo kommune, Akershus er en ”mønsterskole” med sine smarte og energieffektive løsninger. Disse er basert på Schneider Electrics KNX-byggautomasjonssystem.

– Valg av leverandør er den første utfordringen. Etter vår erfaring er det viktigste – i tillegg til en godt koordinert leveranse – det å kunne få tilført kompetanse og nødvendig support i installasjonsfasen. I det hele tatt å få en pålitelig partner du kan samarbeide knirkefritt med, mener Rotnebo, som er fornøyd med støtten de har fått fra Schneider Electric.

– Smarte skoler er mer kompliserte enn næringsbygg. Arealene er delt opp i ulike bruksområder, og det tekniske må skreddersys til de ulike behovene. Det er mye elektronikk både på og bak fasaden: for eksempel alt audiovisuelt utstyr i tillegg til digitale tavler, smarte tavler som kan overføre det du skriver på tavla til PC – for så å lagre eller skrive ut.

– På Bråtejordet skole er det blitt levert nesten alle deler under elektrokapittelet i bygningsdelstabellen, alt fra lynvernanlegg til AV-systemer forteller Rotnebo.

– Byggautomasjonssystemene tillater å integrere moderne læringsutstyr inn i et anlegg som også sørger for godt inneklima og minst mulig energibruk. Sikkerheten er også prioritert: flere elektroniske systemer som adgangskontroll og kameraovervåking, tyveri- og brannalarm er nå til dags en selvfølge på slike skoler. Systemene må helst integreres og snakke samme språk og de må kunne utvides eller endres veldig lett. Til det er KNX ypperlig, sier Rotnebo.

– Selvsagt er det en fordel å bruke en totalleverandør av brukervennlige og intuitive byggautomasjonssystemer basert på en åpen protokoll som KNX. Det gir frihet til å integrere tredjepartsleverandører i systemet.

– Men det som virkelig var nyttigst for oss, var at Schneider Electric har det meste av det man har behov for til å sy sammen slike anlegg. Leveransene koordineres og skreddersys etter behov. Vi har fått den oppfølgingen vi trengte med hensyn til support og kartskisser. Etter min oppfatning har de også samarbeidet bra med alle leverandører av utstyr som måtte integreres i systemene, avslutter Rotnebo.

Foto under: Lars-Hermann Rotnebo demonstrerer audio- og videoutstyrspaneler