Det nye Østfoldsykehuset i Sarpsborg nærmer seg ferdigstillelse. Prosjektet ble belønnet på senhøsten belønnet med pris for årets beste åpne BIM-prosjekt. Foto: Kjell Arne Nordli.

Internasjonal BIM-pris til Østfoldsykehuset

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) fikk på senhøsten 2014 tildelt prisen for årets beste åpne BIM-prosjekt. Prisen er tildelt av buildingSmart International, hvor en internasjonal jury har vurdert hvilke prosjekter i verden som har gjort størst innsats for å fremme bruken av åpen BIM.

0

Prosjekt nytt østfoldsykehus har vært en sterk pådriver til bruk av åpen BIM og stilte dette som et eksplisitt krav til samarbeidspartnerne i prosjektet.

BIM-modellen er utviklet med bistand fra prosjekteringsgruppen som består av Arkitektgruppen Nytt Østfoldsykehus, et samarbeid mellom arkitektkontorene Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS, Arkitema Architects og AART Architect, samt COWI som rådgivende ingeniører og prosjekteringsgruppeleder.

Åpen BIM gjør det mulig å gjenbruke informasjon som ulike parter har lagt inn i en digital modell av et ferdig bygg. Rådgivende ingeniører, arkitekter og oppdragsgiver kan på et tidlig stadium i prosjekteringsprosessen sammen visualisere og simulere ulike muligheter ut fra definerte kriteria, for deretter å korrigere og bli enige om veien videre.

Målbevisst strategi
– Vi la inn krav om bruk av åpen BIM allerede i konkurransegrunnlaget for rådgiveroppdraget høsten 2009. Dette fordi vi mente at bruk av BIM ville bidra til å øke kvaliteten og effektivisere arbeidsprosessene. Helse Sør-Øst RHF så at de som stor offentlig byggherre måtte gå foran og sikre at de rette kravene ble stilt, slik at bransjen innretter sitt arbeid etter dette, sier prosjektdirektør Dag Bøhler i PNØ.

Dette er hyggelig anerkjennelse for BIM-strategien som lå til grunn for dette prosjektet og den innsatsen som er lagt ned i prosjektet, sier Anstein Skinnarland, BIM-leder i COWI Norge.
– COWIs kompetanse innen BIM er et naturlig resultat av målbevisst satsing og opplæring internt i COWI, samt en naturlig konsekvens av de store prosjektene vi deltar i. Det er underveis og i samarbeid med andre at den store utviklingen skjer. Vi har også stor nytte av de ulike BIM-nettverkene COWI er en del av, forteller han.

BIM gjør det enklere å planlegge og prosjektere bygg med gode miljøegenskaper og en økonomi som ivaretar hele prosjektets livssyklus. Selv om ikke alle oppdragsgivere krever det, er COWIs mål at BIM skal være en naturlig del av arbeidsprosessen for alle typer bygninger.

BIM danner grunnlaget
– Prosjekt nytt østfoldsykehus er et viktig prosjekt for COWI på mange måter. Ledelsen i Helse Sør-Øst definerte fra starten prosjektet som et læringsprosjekt som skulle danne grunnlaget for Helse Sør-Øst sin senere sykehusutbygging, sier BIM-koordinator i COWI Ingrid Alvsåker.

– Det å ha en kunde som stiller høye krav og samtidig forstår bruken av BIM for hele prosjektets levetid har gitt prosjekteringsgruppen en unik mulighet til å heve kvaliteten og effektivisere arbeidsprosessene.  Det har også omfattet tett samarbeid med programvareutviklere om forbedring av eksisterende og uttesting av ny programvare, samt bruk av ny teknologi på en innovativ måte.

– For oss har kundens krav, fokus og tilretteleggelse for BIM vært en stor motivasjonsfaktor. COWIs prosjektleder Bjørn Hillestad Christensen vil rose alle som har arbeidet hardt med å systematisere, utvikle og utnytte BIM i det daglige arbeidet. Uten dem – ingen pris. BIM fremmer god samhandling, kunnskapsdeling, bedre prosesser, helhetlige og fungerende tverrfaglig løsninger og et svært godt grunnlag for byggherre og entreprenørene.

COWI vant nytt østfoldsykehus i 2010
COWI vant det prestisjefylte prosjekteringsoppdraget for nytt østfoldsykehus i 2010. COWI fikk da ansvaret for prosjekteringsledelse og alle rådgivende ingeniørfag inklusiv logistikk og landskap.