- Bygging av komplekse sykehusanlegg er en utfordrende oppgave som stiller store krav til både nytenking, samhandling og erfaring fra tilsvarende prosjekter, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI Norge.

Nå skal det bli nytt universitetssykehus

Stavanger

0

COWI og Nordic Office of Architecture vant det prestisjefulle oppdraget i sterk konkurranse mot syv andre store arkitekt- og rådgivingsselskaper.

Avtalen omfatter bistand i skisseprosjekt med opsjon på senere prosjektfaser. Kontraktsverdien fra skisseprosjektet er på mellom 15 og 20 millioner kroner og med en opsjon til en verdi av ca. 350 millioner kroner.

– Det er ikke mange prosjekter i den størrelsesorden og kompleksitet som vi ser i dette prosjektet. Det å få være med å realisere Helse Stavangers visjon om å fremme helse og livskvalitet i regionen er en stor utfordring, og ikke minst nok en tillitserklæring til vårt erfarne fagmiljø innen helsebygg, sier Kirsti Engebretsen Larsen, divisjonsdirektør Bygninger i COWI

– Bygging av komplekse sykehusanlegg er en utfordrende oppgave som stiller store krav til både nytenking, samhandling og erfaring fra tilsvarende prosjekter, sier Terje Bygland Nikolaisen, administrerende direktør i COWI Norge.

Samarbeidsgruppen har samarbeidet på en rekke store sykehusprosjekter, som St. Olavs Hospital (Trondheim), Prosjekt Nytt Østfoldssykehus (Sarpsborg), Nye Molde Sykehus, Idefase OUS (Oslo), Nytt Sykehus for LHL (Jessheim), Nordlandssykehuset Bodø, Nye AHUS og Rikshospitalet (Oslo).

– Resultatene og kompetansen vi har utviklet sammen med Nordic gjør samarbeidet helt unikt i Skandinavisk sammenheng. Det bidrar i sterk grad til effektive prosesser og økt verdiskapning for oppdragsgiver, fortsetter Nikolaisen.

Skisseprosjektet er delt i tre hoveddeler, som skal danne et trygt, oversiktlig og verdifullt beslutningsgrunnlag for prosjektledelsen:

  • Sykehuskonseptet – Funksjonsplanlegging og medvirkningsprosesser
  • Tomteanalyser/arkitektonisk konsept
  • Tekniske systemer / bygningsstruktur

Det har vært store diskusjoner i regionen rundt lokalisering av nytt sykehus og skisseprosjektet skal utarbeide alternativer for utbygging av sykehus på Våland, Ullandhaug eller Stokka/Sandnes.

Skisseprosjektet starter umiddelbart.