Sertifiseringskurs i Haugesund

FG-750 Automatiske brannalarmsystemer

0

Teknologisk Institutt (TI) gjennomfører sertifikatrettet opplæring innen automatiske brannalarmsystemer i henhold til kommende FG-krav (FG-750). Kravet er gjeldende fra 01.01.2015. 

Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilhørende forskrifter og veiledninger, krever at personell som arbeider med automatiske brannalarmanlegg skal ha dokumentert kompetanse som grunnlag for å kunne utføre arbeidet fagmessig og betryggende. NS-3960 4.1 setter krav til foretak som skal utføre prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Med utgangspunkt i lanseringen av den nye standarden (NS 3960), etablerer FG nye regler for automatiske brannalarmsystemer – FG-750 sertifisering av personell og FG-760 sertifisering av foretak.

For å bli sertifisert kreves relevant grunnkompetanse og dokumentert relevant praksis. I tillegg må en bestå eksamen og gjennomføre sertifiseringskurs i henhold til FG-750.

Sertifiseringskurset TI i Haugesund tilbyr inneholder:

  • Brannfysikk
  • Relevante lover, forskrifter og veiledninger
  • Grundig gjennomgang og bruk av NS3960:2013
  • Prosjektering og prosjekteringsoppgaver
  • Øvelser med røyktermikk og praktiske demonstrasjoner med installert brannalarm materiell fra ulike leverandører i vårt kompetansesenter

Kurset og bestått eksamen er ett av kravene som gir mulighet for og søke sertifisering når FG 750 trer i kraft.

Normert opplæring er 20 undervisningstimer over 3 dager, + 4 timer eksamen.

Nan også tilby bedriftsinterne kurs. Ta kontakt for et tilbud.

Sted: Statens teknologiske institutt, Helganesveien 43, 4262 Haugesund

Kr. 11.500,00 – Meld meg på her

KONTAKT: Ante Salte AndersenTlf (+47) 488 46 160

 

 

DEL
Neste artikkelNy aktuator fra Eaton