ITB Brukerforum 26. november hos Caverion AS . Foto: Integra

Stor interesse rundt ITB Brukerforum

Bergen:

0

Dette er forhold Integra er sterkt opptatt av å bidra til at blir virkelighet i norske næringsbygg.

Dialog mellom byggherre og leverandør
Mer standardisering, økt kompetanse og flere insentiver i hele verdikjeden er noen av svarene som gis.

– Å korte ned veien for dialog mellom byggherre og leverandørene av de tekniske løsningene synes å være avgjørende for å få frem effektive og gunstige tekniske løsninger i både ny men også rehabiliterings prosjekter. Løsninger som skal virke lenge, som skal være enkle å tilpasse stadig nye driftsforhold og som skal samspille med driftsavdelingens øvrige hjelpemidler for rasjonell drift, oppstår best når dialogveien er kort, uttaler rådgiver Arne Eggen i Integra.

Arrangementer planlegges i 2015
Eggen forteller videre at «Riktig med en gang og systematisk ferdigstillelse» vil bli temaer på flere arrangementer i regi av Integra, Grønn Byggallianse og VVS foreningen i 2015.