Studenter ved Fagskolen i Oslo er med i et seks måneders unikt arbeid med BIM-modell som skal gi BREEAM-poeng. I midten teamleder BIM Ingolf Sundfør som underviser studentene i bruklen av BIM. Foto: Per Henriksen

Studenter med unikt norsk pionerarbeid

BIM og BREEAM

0

Prosjektet ved Fagskolen går over seks måneder og er et samarbeid mellom Fagskolen, NGBC (Norwegian Green Building Council ) og Omsorgsbygg i Oslo.

Omsorgsbygg skal rehabilitere to barnehager i Oslo, Pynten på Lambertseter og Storgården på Manglerud. Begge barnehagene har ambisjoner om å sertifiseres til Very Good i BREEAM-NOR.

Studentene ved BIM-teknikerutdanninga jobber parallelt med hvert sitt prosjekt hvor de prøver å finne ut hvordan rehabiliteringsprosjektene kan oppnå poeng i BREEAM-NOR ved å lese resultater ut av en BIM-modell.

–Mens boreplattformer, fly og biler har blitt digitalt modellert i årevis, kommer byggebransjen nå sigende etter. BIM (Building Information Modelling) er en utvidelse av 3D-konseptet der det også legges informasjon inn i de ulike elementene i det digitale bygget. BREEAM og BIM sammen kan ha potensiale til å bygge både mer effektivt og mer miljøvennlig, noe som hele samfunnet ønsker, sier Ingolf Sundfør, teamleder for BIM-teknikerutdanninga ved Fagskolen i Oslo.

I forkant av prosjektet har alle studentene fått et innføringskurs BREEAM-NOR, og de har videre tatt utgangspunkt i BREEAM-NOR manualen når de har laget sine problemstillinger. Studentene ved BIM-teknikerutdanninga har alle forskjellig bakgrunn. Blant dem finnes både tømrere, elektrikere, ventilasjonsinstallatører og rørleggere – fellesnevneren er at de alle har praktisk erfaring fra byggeplasser.

Når de har valgt seg problemstillingen er det med både fagbakgrunnen og tidligere arbeidserfaring som utgangspunkt. Resultatet er derfor prosjekter som tar for seg helt ulike deler av BREEAM-sertifiseringen, poeng for poeng.

Når prosjektene ferdigstilles våren 2014 er det med målsetning om at et knippe verktøy, som kan brukes for forskjellige BREEAM-indikatorer, vil være utviklet.

Initiativet har imidlertid en storebror i England hvor prototypen RegBIM tar dette et skritt lenger.

Programvaren som er utarbeidet av BRE i samarbeid med Universitetet i Cardiff, Skanska, Bentley Systems, AEC3, RIBA og LABC, er koblet opp både mot engelske byggeforskrifter og BREEAM.

RegBim gir derfor ikke bare mulighet til å bygge en én til én modell av et byggeprosjekt på pc, programvaren sjekker også automatisk om bygget oppfyller kravene i engelske byggeforeskrifter.

Samtidig finner den ut hvor mange poeng som er oppnåelige i BREEAM for den angitte byggtypen, og hvor mange poeng modellen hittil har avdekket. På den måten kan en digitalt styre seg inn på ønsket poengsum ut fra alternative løsninger.

Dersom RegBim ikke finner tilstrekkelige opplysninger i modellen, vil den stoppe opp og be om manuell input til alle spørsmål er besvart.

Hvor langt man er kommet i beregningen gjennom de ulike områdene av BREEAM blir også godt visualisert av programvaren.

Med andre ord er RegBim den ultimate forhåndsprogrammerte bygningskonsulenten.

I et byggeprosjekt i dag legges i gjennomsnitt samme informasjon inn syv ganger av syv forskjellige personer da ulike konstruksjonssystemer ikke snakker samme språk. Dette gir stor feilmargin. BIM som er digital 3D-moellering bygget på en åpne standard støttet av Building SMART, bøter på dette problemet ved å ta all informasjonen inn i en modell med mulighet til å ferdigstille bygget digitalt før i hele tatt den fysiske byggeprosessen begynner.

Les også VVSforum.no: BIM-studier ved Fagskolen gir god jobb og god lønn.

DEL
Neste artikkelNy aktuator fra Eaton