Nariman Fakhraee, ansvarlig for Solution Management hos Schneider Electric.

Byggautomasjon for eksisterende bygg

Sømløs integrasjon:

0

– Det er fullt mulig å få til en redusert installasjonstid og samtidig redusere de totale installasjonskostnader med 50-70 prosent. Samtidig er det mulig å oppnå energibesparelser på opp til 30 prosent, sier Nariman Fakhraee, ansvarlig for Solution Management hos energispesialisten Schneider Electric. 

Dette begrunner han med å bruke trådløse styringsløsninger. Ikke minst er dette aktuelt for aktører med eksisterende bygg og trange budsjetter. Resultatet blir lavere energiutgifter, bedre komfort og inneklima samt en bedre miljøprofil er resultatet, påpeker Fakhraee.

Han sier at det er mange eksisterende bygg i Norge som trenger energitiltak, men investeringsutgiftene er ofte en utfordring. Systemene for byggautomasjon har hittil vært utviklet for nye og større bygg, og omfattet løsninger som ikke anvendes eller er ulønnsomme for eksisterende eller små og mellomstore bygg.

-SmartStruxure Lite skal fylle dette gapet, mener Fakhraee. 

-SmartStruxure Lite åpner for sømløs integrasjon av systemkomponenter og teknologi – også fra tredjepartsleverandører og er således unikt i sitt slag. Dette gjør systemet – spesielt i forhold til andre byggautomasjonsløsninger på markedet – lett å integrere i eksisterende strukturer, sier han.

Han mener videre at SmartStruxure Lite gir byggeiere fleksibiliteten de trenger for å omstrukturere bygg uten for store kostnader, og lokaler kan raskt tilpasses organisasjonsendringer.

– Systeminstallasjonen er rask, fleksible og kan foregå uten driftsstans. Dette passer perfekt i anlegg hvor prosesser ikke tåler avbrudd og i bygg som skoler, hoteller og kontorer, hvor lokalene må forandres raskt ved endrede behov, sier Fakhraee.

Fakhraee  påpeker at “SmartStruxure Lite” er et nytt tillegg til Schneider Electric SmartStruxure™.

-Fakta om dette er at systemet integrerer styring av varme, ventilasjon, belysning, energidistribusjon og andre tekniske anretninger i ett brukervennlig grensesnitt. Det er spesielt utviklet for små og mellomstore bygg, samt oppgradering av eksisterende bygninger i alle størrelser, sier han.

Dernest er SmartStruxure Lite friprogrammerbart ved hjelp av StruxureWare™ Building Expert programvaren, et lisensfritt webgrensesnitt.

– SmartStruxure Lite er bygget på åpne kommunikasjonsstandarder og integrerer eksisterende infrastruktur ved hjelp av EcoStruxure™ Web Services (EWS), BACnet® IP, oBIX™, EnOcean™, Zigbee™ og Modbus. Dette gir en enkel og rask installasjon uten behov for å erstatte eksisterende teknologi.

Han mener at takket være den sømløse integrasjonen, fungerer SmartStruxure Lite også som en trådløs tilknytning til Schneider Electrics SD og automatiseringskonsept “SmartStruxure™” og “Struxure Ware Building Operation™”, som er egnet for mer komplekse behov.

-SmartStruxure Lites støtte for flere åpne kommunikasjonsstandarder, er fremtidsrettet og tillater oppgradering samt kontinuerlig forbedring av tekniske løsninger i bygget – uten store investeringer, sier Nariman Fakhraee til slutt,