Må ITB ha et toppsystem?

ITB forutsetter ikke et toppsystem/SD-anlegg eller et komplisert anlegg. Intelligensen knyttet til styring og regulering ligger ute I de enkelte anleggene.

0

Fokuset på ITB er derfor nødvendig også i mindre og enklere anlegg. Likevel bør det være et krav om at alle tekniske anlegg og systemer skal kunne kommunisere åpent, i henhold til fastsatte standarder, også opp mot et sentralt toppsystem.

Fordelen med et sentralt toppsystem (SD-anlegg) er at driftspersonellet får et enkelt grafisk brukergrensesnitt som kan brukes til å visualisere, overvåke, rapportere og kontrollere alle de tekniske anleggene i ett eller flere bygg fra hvor som helst i verden.

Kilde: Integra