Daglig leder i Norsk Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

– Dette tror jeg på!

Byggalliansen og Norsk Eiendom

0

-Vi er to organisasjoner som begge har kun eiendomsforvaltere som medlemmer. Mange undres over hvorfor vi ikke blir slått sammen. Det er flere grunner til det, blant annet fordi vi har både offentlige og private medlemmer med i Grønn Byggallianse og fordi Grønn Byggallianse ikke er eller kan være NHO-medlem, sier daglig leder i Norsk Byggallianse Katharina Th. Bramslev til ITBaktuelt.

Hun påpeker at noen medlemmer er med i begge foreningene. Det er organisasjoner som ønsker å være i front på miljøområdet. Mens Norsk Eiendom bistår disse i saker som ikke er miljørelaterte, bistår Grønn Byggallianse dem med ekstra miljøkunnskap. .

-Norsk Eiendoms virksomhet er for det meste politisk arbeid, mens Grønn Byggallianse bistår med praktisk kunnskap om den grønne utviklingen innenfor byggebransjen og byggforvaltning og hjelper byggeierne å møte de nye rammebetingelsene, sier hun.

-Det er litt to forskjellige tilnærminger, understreker hun.

I en pressemelding sendt ut av Norsk Eiendom skriver organisasjonen at de arbeider aktivt for at myndighetene skal forstå hvorfor det er viktig med forutsigbare mål og virkemidler på energi- og miljøsiden for byggeierne. Norsk Eiendom har i en årrekke arbeidet for å forstå trendene i EU og for å påvirke norske myndigheter til å vedta et bindende mål for energieffektivisering innenfor de rammer EU gir. Vi har opprettet en god dialog med myndighetene, og vil fortsette dette viktige arbeidet, heter det.

Bramslev i Grønn Byggallianse er klar på ovenfor ITBaktuelt at Norsk Eiendom er opptatt av miljø. Men gjennom samarbeidet som nå er satt i gang vil deres medlemmer få tilgang til kunnskap Grønn Byggallianse sitter på, uten at Norsk Eiendom behøver å bygge opp sin egen kunnskap rundt dette.

-Sammen vil vi stå sterkere og gi våre medlemmer langt mer igjen for medlemskapet. Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse er to små organisasjoner med kun to ansatte hver. Nå prøver vi å samles under ett tak i de samme lokalene. Dette vil styrke arbeidet vårt ytterligere, sier Bramslev.  Intensjonen er en samlokalisering i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo.

-Du har sagt at dette vil gi bedre økonomi for Grønn Byggallianse. Hva ligger i det?

-Vi får økte ressurser gjennom midler fra Norsk Eiendom. Det betyr at vi kan gå enda mer i dybden på den jobben vi skal gjøre. Hittil har Grønn Byggallianse levd på kun kontingent fra medlemmene, men nå vil Norsk Eiendom kjøpe kunnskap fra oss, gjennom at vi bistår dem i miljøspørsmål, sier Katharina Bramslev.

De mest ambisiøse byggeierne både i privat og i offentlig sektor har gjennom 10 år delt kunnskap og utfordret hverandre gjennom sitt medlemskap i Grønn Byggallianse.

Ved å ta en rask titt på de mest ambisiøse og vellykkede miljøbyggene i Norge, vil man nettopp finne at medlemmene av Grønn Byggallianse står bak.

Det var også Grønn Byggalianse som tok initiativet til at miljøsertifiseringssystemet BREEAM NOR ble etablert.

Norsk Eiendom har i 6 år hatt en samarbeidsavtale med Bellona. Denne avtalen er nå  redusert til bare å omfatte deltagelse i Bellona Byggforum.