KlimaTak er samlende for alle installasjoner i et bygg, patentert av Caverion. Foto: Caverion Norge

Samler alle installasjoner

Bergen kommune tar KlimaTak:

0

Prosjektleder Geir Garlid i Bergen Kommune ville ha denne Caverions egenpatenterte KlimaTak-løsning på et midlertidig skolebygg ved Lynghaug Ungdomsskole.

I desember 2014 holdt Bergen kommune en konkurranse for innovative ventilasjonsløsninger i undervisnings- og helsebygg sammen med Undervisningsbygg i Oslo Kommune.

Caverion sitt KlimaTak var en av vinnerne av konkurransen.

KlimaTak er kjent som «byggets tekniske motorvei», fordi det kan samle alle tekniske installasjoner på ett sted, inkludert ventilasjon, kabler for elektro og IKT, samt sprinkler og rør. I tillegg til at KlimaTak sikrer et godt inneklima, så kan det enkelt tilpasses byggets moduler slik det det oppstår store besparelser ved ombygging.

– Vi ønsket KlimaTak fordi det vil heve kvaliteten på bygget og sikre et godt inneklima for elevene, sier Garlid.

KlimaTak-leveransen er en del av en kontrakt for teknisk totalentreprise verdt 20 millioner, med entreprenør Skanska Husfabrikken AS. Caverion skal levere fagområdene varme og sanitær, ventilasjon og klimaanlegg, elektro, IKT, sikkerhet og automasjon.

Caverion skal også levere tjenestene rådgivning, design & engineering, prosjektgjennomføring og prosjektledelse.

Bygget er et modulbygg som produseres i Steinkjer og fraktes på båt til Bergen. Det er kort byggetid og utfordrende fremdrift.  Caverions produksjon foregår delvis på fabrikken og delvis på byggeplass.

Paviljongen skal stå i 10-15 år og skal plasseres ved Lynghaug ungdomsskole. Den skal fungere som erstatningsskole for flere skoler i Bergensområdet, da en omfattende undersøkelse viste at skolene ikke har forsvarlig inneklima for undervisning.

Bygget blir 5000 kvadratmeter stort og skal huse 400 elever.

Caverions arbeid har allerede startet, og skal være ferdig i juli 2015.

Salgs- og markedsdirektør i Caverion, Roar Andersen, er ikke overrasket over at Bergen Kommune ønsket KlimaTak.

– Det er ingen annen løsning på markedet i dag som kan matche KlimaTak. Det er ikke første gang at vi ser at KlimaTak er en avgjørende faktor for at vi får et prosjekt, fremfor en konkurrent, sier Andersen.

– KlimaTak sikrer et godt inneklima, så kan det enkelt tilpasses byggets moduler slik det det oppstår store besparelser ved ombygging.