Ellen Kongshaug, prosjektleder, Sykehuset Vestfold var blant foredragsholderne og snakket om utbyggingen av sykehuset, som blant annet skal ha en halvering av byggetiden! Målsettingen for prosjektet nytt sykehus i Vestfold er: 10% billigere, 50% raskere og 0 byggefeil.

Toneangivende aktører møttest

BA2015-konferansen:

0

BA2015 er en nasjonal satsning for BAE-næringen.  Toneangivende aktører går sammen med SINTEF, NTNU og Metier for å forbedre effektiviteten og bærekraftigheten innen bygg- og anleggsnæringen.

BA2015 skal være en katalysator for å gjøre næringen og partnerne enda bedre. Dette skal gjennomføres ved å innhente, videreutvikle og implementere prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten i virksomheten og i prosjektene.

Gjennom å innføre internasjonal beste praksis tilpasset norske forhold, skal den norske BAE-næringen fremstå som ledende i verden.

BA2015 skal være handlingsorientert, der innføring av kunnskap og prosesser vi vet gir resultater skal være første prioritet

Programmet har seks overordnede resultatmål:

 • Dokumentere og implementere internasjonal beste praksis i den Norske BAE næringen.
 • Etablere Byggenæringens prosjektskole, og gjennom dette akademiet bygge unik og viktig prosjektkunnskap i hele BAE næringen.
 • Å opprette et norsk “Center of excellence” ved NTNU basert på erfaringene fra Construction Industry Institute (www.construction-institute.org).
 • Etablere en database for konkret prestasjonsmåling og benchmarking.
 • Utvikle NTNU som den beste utdanningsinstitusjonen innen prosjekt-, prosjektering- og produksjonsledelse i Europa.
 • Å gjennomføre 20-25 demonstrasjonsprosjekter.

BA2015 er et program innenfor bygg – og anleggsnæringen som innhenter, videreutvikler og implementerer prosesser, systemer og kunnskap som målbart forbedrer effektiviteten innen bygg- og anleggsprosjekter. Visjonen er å skape en norsk BAE-næring i verdensklasse.

BA2015 skal bidra til:

 • Målbart forbedre produktiviteten og leveringsevnen innen bygg og anlegg.
 • Kostnadseffektiviteten forbedres.
 • Øke produktiviteten under utbygging
 • Redusere antall skader og uønskede hendelser
 • Redusere antall byggefeil

Blandt foredragsholderne var Sverre Tiltnes, programdirektør, Bygg21, Siri Heyerdal Augdal,prosjektsjef, COWI AS, Elisabeth V. Vardheim, konserndirektør, Bygg og anlegg, Statnett, Liv Kari Hansteen, administrerende direktør, RIF, Ståle Rød, administrerende direktør, Skanska, Ellen Kongshaug, prosjektleder, Sykehuset Vestfold, Hilde Nordskogen, regionsdirektør Øst og Hanne O. Finnestrand, PhD og forsker, SINTEF Teknologi og samfunnRambøll Norge AS

Og selvsagt er Frode Kyvåg med på laget. Han snakket om at det handler om motivasjon, holdninger og samarbeid.

Han er kjent for å nå hårete mål sammen med sine  medarbeidere. Hans filosofi er like relevante for ledere i virksomheter som i lagidrett.

Hele dagens program finner du bakom denne linken.