Geir Tønnesland, administrerende direktør i LOS AS.

Vil bli ledende i Norden

Knallhard konkurranse:

0

Privatdelen, som er Norges tredje største aktør innen privatmarkedet, vil bestå som i dag og fortsatt hete LOS.

– Med over 55.000 strømleveranser i bedriftsmarkedet er det viktig for oss å fremstå så profesjonelt og dedikert som dette markedet forventer. I tillegg harmonerer taktskifte bra med den nordiske veksten i storkundesegmentet, sier Geir Tønnesland, administrerende direktør i LOS AS.

I LOS Energy vil det jobbe i underkant av 30 dedikerte medarbeidere som alle har spisskompetanse på bedriftsmarkedet. En enhet vil kun fokusere på små og mellomstore bedrifter, mens andre vil jobbe mot storkundesegmentet i Norge og Norden.

– For å vokse i Norden er det like viktig å beholde våre eksisterende kunder som å få nye. Dette betyr at vi er svært opptatt av å oppfylle forventningene til kundene som allerede har valgt LOS. Fornøyde kunder er vårt beste salgsargument, understreker Tønnesland.

Den nye grafiske profilen har klare fellestrekk med den eksisterende.

– Vi har speilvendt selve logoelementet og tilført det noen linjer som bringer assosiasjoner til bevegelse. I tillegg har vi lagt til ordet energy etter LOS. Det er gjort for å tydeliggjøre hva vi driver med. Dessverre erfarer vi at begrepet los, og hva det representerer, ikke er selvforklarende. Selv i Norge må vi ofte forklare hva en los er, og at vi ønsker være en partner som er tilstede og har inngående kjennskap om energimarkedet, forklarer Thorbjørn Laundal, ansvarlig for marked og kommunikasjon i selskapet. 

 – I tillegg til å speilvende logoelementet og tilføre ordet energy har vi også jobbet med hvor vi kommer fra, og hva vi ønsker LOS Energy skal representerer. De tre ordene Insight, Presence og Trust sier alle noe om hva som kjennetegner en dyktig los. Det er også ord som sier noe om hva slags veiviser vi ønsker LOS Energy skal være for våre kunder, forklarer Laundal.

Med en markedsandel på rundt 70 prosent av bedriftsmarkedet på Sørlandet, og nærmere 20 prosent nasjonalt, er det viktig for LOS Energy å være noe mer enn svært konkurransedyktig på pris.

– Konkurransen er knallhard og vi må sloss hver dag for vår posisjon, men vi opplever i stadig større grad at våre bedriftskunder også bruker oss i spørsmål knyttet til energiledelse, sier Tønnesland. Når man har sikret seg en godt priset avtale er man også interessert i energieffektivt forbruk. Foruten egne systemer og ansatte med betydelig energikompetanse, har LOS også avtaler med ledende selskaper innen energiledelse.

– På Sørlandet ser selvsagt også mange bedriftseiere fordelen av at vi tilbakefører vårt overskudd til lokalsamfunnene gjennom Agder Energis eierstruktur, avslutter Tønnesland.