Administrerende direktør Petter Eiken i Rom Eiendom på scenen under Enovakonferansen 2015.

Hvordan bor og reiser vi i fremtiden?

Administrerende direktør Petter Eiken ser til Drammen når han legger frem Rom Eiendoms visjon om fremtidens knutepunkter. Attraktive byrom, effektive kollektive løsninger og miljøvennlige bygg er bare noen av stikkordene.

0

Eiken åpnet konferansens sesjon “Knutepunkt og transport” med å ta med publikummet på en reiseliv inn i fremtiden. Hvordan bor vi i 2040? Hvilke kollektive løsninger har vi? Og ikke minst hvordan vil de store byene se ut om 25 år?

Kritisk til Fornebu
Eiken trakk frem Fornebu som et eksempel på hvordan fremtidig utbygging av knutepunkter ikke skal gjøres.

– Vi kan ikke fortsette å skape “hybridbygder” slik det ble gjort på Fornebu, der næringslokaler ble bygget nær sjøen uten godt kollektivtilbud til de som jobber og bor der. Et godt knutepunkt krever sammenheng mellom bosted, arbeidsplass og kollektive reiseløsninger, sa Eiken under Enovakonferansen onsdag.

Storbyene vokser
Eiken henviste til at veksten i de store byene fortsetter, og pekte på at Oslo S, som er Norges mest trafikkerte knutepunkt, kan vente seg dobbelt så mange besøkende allerede om sju år.

– Det er snakk om en mye høyere befolkningsvekst enn det vi er vant med, noe som betyr at vi må ta i bruk en annen verktøykasse for byutvikling enn det vi har gjort tidligere.

Stadig flere knutepunkter
– Det viktigste er ikke hvor toget går, men hvor det stopper – altså hvilke knutepunkter som blir etablert langs jernbanelinjen. Vi ser at Ski, Moss, Sandvika, Asker og ikke minst Drammen kommer til å vokse mye de neste årene. Dette er også byer og tettsteder som Rom Eiendom ønsker å utvikle videre, sa han før han la til:

– Fortetting er et av virkemidlene som er viktig å ta i bruk for å redusere biltrafikk og klimagassutslipp i fremtiden. Drammen er et godt eksempel på en by som har en fremoverlent utbyggingsstrategi der nye boligprosjekter vil komme i form av fortetting i sentrum.

Et godt knutepunkt er …
Ifølge Eiken og Rom Eiendom skal et godt knutepunkt sette brukeren i fokus ved å forstå brukerens behov og adferd. I tillegg skal et velfungerende knutepunkt skape levende og trygge omgivelser, tilrettelegge for tog, buss og bane, samt ha en universell utforming som tilpasses alles behov.

– For å sikre suksess for vår knutepunktsutvikling, bør vi satse mest på de bynære stedene og større byene. Vi må bygge miljøvennlig, og i hovedsak ved kollektivknutepunktene. Effektive kollektive løsninger må til for å kunne reise til og mellom de ulike knutepunktene. I tillegg må vi legge til rette for sykler og skape attraktive byrom med fokus på design og service på gateplan.