Regiondirektør Mona Aarebrot i Entra.

– Derfor sertifiserer vi etter BREEAM-NOR In-Use

Pilotene sier:

0

– Entra har som mål å være miljøledende. Vi har allerede et etablert samarbeid med NGBC om BREEAM-NOR. Det var naturlig for oss å bygge videre på dette ved å delta med pilotbygg. I første omgang ønsker vi å teste ut BREEAM-NOR In-Use for å vurdere om miljøklassifiseringsmetoden kan være nyttig også for andre bygg, sier regiondirektør Mona Aarebrot i Entra.

– Vi satser allerede stort på miljø og har innført Grønt lederskap i alle organisasjonsledd. Når vi nå starter med BREEAM-NOR In-Use, tar vi satsningen enda et skritt videre. Vi ønsker at våre sentre både skal bygges og driftes på en bærekraftig måte som skåner miljø, sier teknisk sjef Calle Evenrud i Sektor Gruppen.

Dette miljøfokuset går som en grønn tråd i alt vi foretar oss, enten det er et utviklingsprosjekt eller den daglige driften.  Tidligere har vi også forpliktet oss til å bygge etter BREEAM NOR. Dermed omfavner Sektor Gruppen flere deler av BREEAM-NOR-porteføljen når vi nå sertifiserer våre kjøpesentre etter BREEAM-NOR In-Use.

Det forplikter, og det liker vi, sier Calle Evenrud.

– Dette er en naturlig videreføring av Avantors miljøambisjoner. 
Vi er sertifisert etter ISO14001 som selskap, og BREEAM-NOR In-Use er et komplementært system hvor vi får dokumentert eiendommene og måten vi drifter eiendommene på, seir Roy Frivoll, daglig leder i Avantor.

– Vi erfarer at internasjonale investorer i DNB Scandinavian Property Fund er opptatt av at byggene skal være miljøsertifiserte. Vi har derfor valgt å sertifisere etter BREEAM-NOR In-Use både på grunn av stor etterspørsel fra fondsinvestorer og fordi det er et nyttig verktøy i forbindelse med vårt miljøarbeid, sier Erlend Simonsen, teknisk direktør I DNB næringseiendom.

– Som en stor eiendomsaktør mener vi det er viktig at vi aktivt deltar i piloter for å teste ut og utvikle nye verktøy og løsninger. DnB Næringseiendom tilbyr fond som investeringsalternativ til norske og internasjonale investorer.

– Vi opplever et stort fokus på miljøarbeidet blant disse, og fra enkelte fondsinvestorer er det krav om at vi deltar i en global benchmark (GRESB).  BREEAM NOR In-Use hjelper oss i dette arbeidet og vil bidra til at vi kontinuerlige forbedrer våre bygninger, sier Simonsen.

– Bærekraftig utvikling er et av de styrende prinsippene i Multiconsults strategi. Dette omfatter Multiconsults holdninger og aktiviteter knyttet til vår rådgivning og prosjektering samt drift og forvaltning av selskapet,  sier Guri Lindmark, miljøsjef og leder for Samfunnsansvar i Multiconsult.

– Alle våre kontorer er Miljøfyrtårnsertifisert. Vårt mantra «grønt i alt vi gjør» bidrar til at HMS og bærekraftige løsninger integreres i all aktivitet. Med dette som bakgrunn bidrar BREEAM-NOR In-Use sertifiseringen til økt bevissthet knyttet til egne bygg, driften av byggene og livet organisasjonen lever i byggene, sier Guri Lindmark.