Erlend Simonsen, teknisk direktør i DNB Næringseiendom: - Internasjonale investorer er opptatt av at byggene skal være miljøsertifiserte.

Fem store med BREEAM-NOR In-Use pilotsertifikater

Pilotsertifikater:

0

BREEAM-NOR In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg. Sertifikat for oppnådd klassifiseringen utstedes av Norwegian Green Building Council (NGBC) på bakgrunn av en tredjeparts kontroll gjennomført av BREEAM In-Use revisor.

Bak de fem bedriftene som nå har tatt ut de første BREEAM-NOR In-Use pilotsertifikatene venter flere andre piloter. Til sammen kan NGBC telle 45 registrerte pilotprosjekter fordelt på totalt ti aktører. DNB Næringseiendom kan skilte med seks registreringer, og peker blant annet på at fremtidige investorers krav om miljøsertifisere bygg som en av årsakene til hvorfor de har valgt å ta i bruk verktøyet.

-Vi erfarer at internasjonale investorer i DNB Scandinavian Property Fund er opptatt av at byggene skal være miljøsertifiserte. Vi har derfor valgt å sertifisere etter BREEAM-NOR In-Use både på grunn av stor etterspørsel fra fondsinvestorer og fordi det er et nyttig verktøy i forbindelse med vårt miljøarbeid, sier Erlend Simonsen, teknisk direktør i DNB Næringseiendom.

Sektor Gruppen har valgt å registrere hele 30 av kjøpesentrene i sin portefølje som BREEAM-NOR In-Use piloter. Dette er et ledd av en omfattende miljøstrategi.

-Vi ønsker at våre sentre både skal bygges og driftes på en bærekraftig måte som skåner miljøet. Dette miljøfokuset går som en grønn tråd i alt vi foretar oss, enten det er et utviklingsprosjekt eller den daglige driften, sier teknisk sjef Calle Evenrud.

Enova forventer at BREEAM-NOR In-Use vil være et viktig bidrag for å få en mer energismart bygningsmasse fremover.

-BREEAM-NOR for nye bygg har allerede bidratt til at flere byggeiere setter seg høyere energi- og miljøambisjoner. Gjennom prosjektene vi har investert i har vi sett hvor viktig god drift er for å oppnå resultater, sier Ole Aksel Sivertsen, fungerende markedssjef, yrkesbygg i Enova..

– Ved å ta i bruk BREEAM-NOR In-Use vil også byggeierne oppdage behovet for å gjøre tiltak. Sektor Gruppen er et eksempel på en aktør som nå investerer 55 MNOK i egen bygningsmasse, for å løfte energistandarden og de jobber etter systemet i BREEAM-NOR In-Use. Forhåpentligvis vil In-Use bidra til flere energioppgraderingsprosjekter hvor Enova også kan bidra, sier Sivertsen.

Utviklingen av en norsk versjon av BREEAM-NOR In-Use har kommet langt siden lanseringen for litt over et år siden, og i 2015 er målet å ta miljøklassifiseringsverktøyet enda et steg videre. NGBC vil si samarbeid med Enova jobbe for å utarbeide statistikk og kunnskap om effektene av arbeidet som blir gjort, og sammen med Grønn Byggallianse vil det etableres et brukerforum for erfarings-og kunnskapsdeling.

-NGBC vil også tilby flere BREEAM-NOR In-Use brukerkurs gjennom året tilpasset fremtidige brukere av systemet, og vi planlegger også et frokostmøte i løpet av våren, sier Nohre-Walldén.

Også når det gjelder systemets brukervennlighet satser NGBC på utvikling det kommende året. I England er BRE i ferd med å etablere en online-system for den engelske versjonen av BREEAM In-Use. NGBC jobber med at dette systemet også skal omfatte det norske BREEAM In-Use verktøyet.

-Frem til nå har verktøyet bestått av spørsmål i et enkeltstående regneark. Med dette online-systemet vil man kunne samle alle sine prosjekter i en portal med mulighet for blant annet å analysere hvordan prosjektene gjør det mot hverandre, forteller Nohre-Walldén.http://www.ngbc.no/breeam-nor-use