Oppgraderingen av 1952-bygget Royal Christiania Hotel ga karakteren «Very Good».

– Først og fremst dedikerte medarbeidere

Pilotene mener:

0

– Med klassifiseringsmetoden får vi et standardisert kriteriesett blant annet for reduksjon av energiforbruk og miljøbelastning, økt funksjonalitet, høyere brukertilfredshet, ytelsesdokumentasjon og styrking av pant. Vi har mange gode strategier og verktøy allerede, men ved å bruke metoden kan vi forbedre oss ytterligere. Dette er et tiltak som både leietaker og gårdeier vil ha nytte av sier Mona Aarebrot i Entra.

– Det handler først og fremst om dedikerte medarbeidere, og de har vi. Uten disse hjelper det lite med gode systemer og verktøy. Alle våre driftsledere har på rekordtid vært igjennom BREEAM-NOR In-Use kurs, med påfølgende eksamen, sier Calle Evenrud i Sektor Gruppen..

– Motivasjonen er helt på topp, og alle gleder seg til å komme skikkelig i gang. Her er internkonkurransen stor, Calle Evenrud.

– Å være pilot på dette har vært lærerikt, og gitt oss ny innsikt og en bredere tilnærming til miljøspørsmål.
Sertifiseringen medfører også at vi arbeider annerledes og tilpasser de øvrige verktøy og systemer vi benytter ( som FDV-systemet og systematisering av dokumentasjon). 
Det at man får fokus på forskjellige og nye miljøaspekter, medfører også at vi endre måten vi bygger, drifter og bruker eiendommene på, sier Roy Frivoll i Avantor.

– BREEAM-NOR setter standarden for vårt miljøarbeid. BREEAM gir oss oversikt over porteføljens totale miljøytelse og reduserer miljøbelastning gjennom eiendoms- og ledelsesrelaterte tiltak, sier Erlend Simonsen i DNB næringseiendom.

– DNB var blant initiativtakerne til å innføre BREEAM som miljøstandard i Norge. Vi tror på en sterk sammenheng mellom et byggs miljøstandard og konkurransekraft, og det medvirket til at virksomheten allerede i 2010 sertifiserte et større rehabiliterings-prosjekt; Oppgraderingen av 1952-bygget Royal Christiania Hotel. Karakteren ble «Very Good». Å starte dette arbeidet tidlig medfører at vi har opparbeidet høy kompetanse på området, sier Simonsen.

– Multiconsult ønsker å jobbe videre med BREEAM-NOR In-Use verktøyet og forbedre sine prestasjoner. Dette omfatter først og fremst klassifisering av del 3, Multiconsults rolle som bruker og leietaker, sier Guri Lindmark i Multiconsult.

– Ved klassifisering av del 1 og 2 har vi kartlagt hvor potensialet for forbedring ligger og er i gang med å utarbeide handlingsplan. Vi oppfatter BREEAM-NOR In-Use sertifiseringen som en videreutvikling innenfor de tekniske – og driftsrelaterte aspektene knyttet til HMS.

-Arbeidet med sertifiseringen fører til en naturlig integrering av HMS-aspektene og får derfor en annen betydning enn en grønn farge vi maler utenpå, sier Guri Lindmark.