Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen

Klaus-Anders Nysteen slutter i Entra

Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen har meddelt styret i Entra at han vil fratre sin stilling. Nysteen slutter etter eget ønske for å tiltre stillingen som konsernsjef i Lindorff Group.

0

– Nysteen har gjort en meget god jobb med å forberede og gjennomføre privatisering og børsnotering av Entra og styret takker ham for solid innsats i de to årene han har vært administrerende direktør i selskapet.  Styret ønsker Klaus-Anders Nysteen lykke til med nye utfordringer, sier Siri Hatlen, styreleder i Entra.  

– Entra er et svært godt rustet til en videre positiv utvikling til glede for kunder og eiere. Selskapet har en kompetent og profesjonell organisasjon og en sterk markedsposisjon. Jeg ønsker Entra lykke til videre som Norges ledende eiendomsselskap, sier Klaus-Anders Nysteen, avtroppende administrerende direktør i Entra.

Nysteen fratrer stillingen med umiddelbar effekt og styret har vedtatt å konstituere CFO Arve Regland i stillingen som administrerende direktør med virkning fra mandag 2. februar. Nysteen vil stå til disposisjon for selskapet ut februar.

Styret starter arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør til Entra umiddelbart.