NBBLs Thor Eek. Foto: Arash Nejad.

Oppfordrer lokale politikere

Boligforsyning:

0

-Kommunene har ansvar for tomtetilgang og boligforsyning for innbyggerne. Derfor bør de også i langt sterkere grad utarbeide langsiktige boligplaner basert på forventet befolkningsutvikling, sier NBBL-sjefen.

-Startskuddet for høstens valgkamp er bare noen måneder unna. Allerede nå oppfordrer adm. direktør i NBBL, Thor Eek landets boligpolitikere til å våkne opp.

For kommuner med befolkningsvekst har en utfordring i å skaffe tilstrekkelig tilgang på boliger. Men også i kommuner med negativ befolkningsutvikling er boligutvikling viktig.

-I disse kommunene blir attraktive boliger og bomiljø et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg nye innbyggere, sier Eek.

Felles for alle kommuner er at boligpolitikk er et viktig ansvarsområde, og innbyggernes skatt en viktig inntektskilde. I hver kommunestyreperiode utarbeider politikerne en kommuneplan. Her definerer de ønsket utvikling for kommunen og sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

– Planlegging av attraktive boliger og bomiljø er en vesentlig faktor for å møte denne utviklingen. La bolig- og byutvikling bli en het sak til høstens kommunevalg. Kom fram i lyset, boligpolitikere! oppfordrer Thor Eek adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).