Illustrasjonsfoto.

Solenergiforeningen vil dempe frykten

Brannsikkerhet:

0

Store anlegg, hvor moduler er koblet sammen i lange serier, kan utgjøre betydelig sikkerhetsrisiko for utrykningspersonell og folk sperret inne i brennende bygninger.

Årsaken er at solcellene fortsetter å produsere strøm selv om det brenner, så lenge det er lyst ute. Dermed risikerer redningsmannskap å få elektrisk støt under slukke- og redningsarbeidet, og ikke klare å ta seg inn og redde folk ut av det brennende bygget.

-Det er så langt vi vet ingen god måte å sikre at solcellepanelene blir spenningsløse. Noen prøver å legge presenning over for å hindre lyset å trenge igjennom, men dette er en vanskelig og keitete jobb å utføre når det brenner, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk Brannvernforening til Teknisk Ukeblad 19. januar.

Artikkelen har gitt mange spørsmål rettet til Norsk solenergiforening om solcelleanlegg og brannsikkerhet.

Det er økende interesse for solceller i Norge, og det bygges og planlegges stadig nye solcelleanlegg.

Allikevel ligger Norge veldig langt bak land som Tyskland, Sverige og Danmark, og vi kan lære mye av disse landene, skriver foreningen nå på sin hjemmeside. Og fortsetter:

Solceller er en trygg teknologi, og brannsikkerhet er et mindre problem enn en kan få inntrykk av fra artikkelen. Ved brann i bygg med solcelleanlegg bør brannvesenet ha rutiner for slukkingen, kommenterer Solenergiforeningen.

I Norge er det foreløpig ingen nasjonale rutiner for brannvesenet. Ved utarbeidelse av slike rutiner kan Norge gjerne se til Tyskland, som har 1,5 millioner solcelleanlegg, blir det påpekt.

Foreningen viser til Multiconsult som anbefaler at alle eiere av solcelleanlegg kontakter det lokale brannvesenet for en gjennomgang av anlegget. Brannvesenet har som regel mye data om byggene som finnes i distriktet, og dette henter de frem dersom det er brann; for eksempel om hvor i bygget det finnes gassflasker, gassnett eller farlige kjemikalier. Plassering av solceller og DC-kabler kan registreres i dette registeret.