Vestfold planlegger å realisere Norges beste sykehus. Illustrasjon Sykehuset i Vestfold.

Raskere, billigere og null feil

Sykehuset i Vestfold:

0

– Det skal være mulig. Vi skal realisere Norges beste sykehus. Det skal bygges raskere, rimeligere og bedre enn tilsvarende bygg, sier prosjektleder Bjørn Varegg til tu.no.

Først og fremst, skal sykehuset bygges ut ved hjelp av moderne digital planleggings- og byggemetodikk, blant annet LEAN. En metode som setter fokus på detaljert planlegging og organisering av arbeidet, slik at alle fag er med fra starten av prosjektet, og jobber i takt.

– Dette er en oversiktlig og effektiv metode, som tidligere har vist seg å gi gode resultater. Ved å ha med alle fagområder i planleggingen får man innspill fra alle helt fra starten av, noe som kan være med på å detaljere planleggingen på en helt annen måte og dermed redusere selve byggetiden, sier administrerende direktør Halvard S. Kilde i Metier, som deltar i arbeidet via BA2015.

Han viser til at LEAN blir mer og mer vanlig og at dette brukes mer og mer, og gir utelukkende gode resultater.

– Det er byggetiden som skal halveres, ikke prosjekterings- og planleggingstiden. Det koster penger å bruke både maskiner og folk på byggeplassen. Så ved å redusere denne delen av prosjektet skaper man mindre forstyrrelser for omgivelsene samtidig som man sparer penger på både arbeidsfolk og maskiner, sier Varegg, fortsatt ifølge tu.no.

For å lykkes er standardisering er en premiss, blant annet ved å bruke prefabrikkerte elementer.

Han sier at denne byggeprosessen viser at det ligger enorme muligheter for redusering av byggetid i prefabrikkerte elementer. Ved å redusere arbeidet på byggeplassen til montering, er besparelsespotensialet stort, og at bruk av prefabrikasjon vil bli langt vanligere i Norge i tiden fremover.