Kurset dokumenter at mesteparten av det som er uforutsette hendelser i prosjekter i dag kunne vært forutsett med systematisk planlegging og oppfølging. Illustrasjonsfoto.

Vil ha tak i byggherrer, prosjektledere og rådgivere

Kurs i økonomi og gjennomføring:

0

Det er Norsk Kommunalteknisk Forening som kjører disse i Oslo, og første kurs er 4. og 5. mars.

-Dette kurset er praktisk rettet for bygge- og anleggsprosjekter, med solid teoretisk forankring i prosjektstyrings- og innkjøpsfaget. Hovedfokus er lagt på å selve grunnlaget for å velge riktig gjennomføringsmodell for det konkrete prosjekt, avhengig av prosjektets mål, rammer og karakteristika, sier Elisabeth Leikanger som er koordinator for Norsk Kommunalteknisk Foreing rundt disse to kursene.

-Gjennomgangen omfatter tradisjonelle modeller, integrert leverandørorganisasjon (totalentreprise) og integrerte modeller som partnering, OPS/PPP og annen form for outsourcing, og presenterer i tillegg en nyutviklet gjennomføringsmodell som nå er under uttesting i et pilotprosjekt.

-Kurset har et kritisk fokus på de tradisjonelle tildelingsmodellene/-kriteriene som brukes av offentlige byggherrer når rådgivere og entreprenører skal velges, forteller hun til ITBaktuelt.

-Kurset stiller også spørsmål til den ukritiske og stadig økende bruken av totalentrepriser, sier hun.

Det andre kurset holdes 22. – 23. april med fokus på økonomi, kvalitet og fremdriftsstyring.

-Valg av riktig entrepriseform krever styringskompetanse hos byggherren.

Kurset er praktisk rettet, og stoffet formidles på en enkel måte, med bruk av praktiske eksempler, sier Leikanger.

Hun forteller at hovedfokus her er lagt på metoder og prinsipper for planlegging og oppfølging av produksjonen i prosjekteringsfasen og byggefasen. Med enkle grep kan byggherren oppnå en god og forutsigbar styring av både økonomi, kvalitet og fremdrift i bygge- og anleggsprosjekter.

-Gjennomgangen omfatter grunnleggende elementer som må på plass i prosjekter for å kunne oppnå et godt og forutsigbart samarbeid mellom de ulike fagaktørene i prosjekter. Det demonstreres også hvordan Microsoft Project kan benyttes som et verktøy i denne forbindelse.

-Kurset dokumenter at mesteparten av det som er uforutsette hendelser i prosjekter i dag kunne vært forutsett med systematisk planlegging og oppfølging.

-Det er mange realiserte forsinkelser som kunne vært unngått med bedre prosjektstyring – og i tillegg er forsinkelser en kostbar affære for både byggherren og entreprenørene, fastslår Leikanger.

-De to foreleserne har solid bakgrunn fra prosjektstyringsfaget, og stoffet formidles på en enkel måte, med bruk av praktiske eksempler.

Leikanger sier at tilbakemeldinger fra tidligere deltakere er blant annet ”Svært bra opplegg” og ”Meland og Eilertsen utfyller hverandre godt.”