Direktør for Byggautomasjon hos GK, Roar Johannesen.

– ITB og automasjon bidrar godt og skal vokse videre

GKs vekst:

0

Det gikk ikke upåaktet hen i forrige uke at GK-konsernet hadde rekordomsetning i sitt 50. år med en omsetning på NOK 4,1 milliarder. Alle selskaper i konsernet leverer positive resultater.

– Hva bidro Byggautomasjon med, direktør for Byggautomasjon hos GK, Roar Johannesen? spør ITBaktuelt.

-Konkret for 2014 er byggautomasjon og ITB-virksomheten i GK Norge på 200 millioner kroner, og med et resultat på drøyt 13 millioner, svarer Johannesen.

Han legger til at i tillegg til de 200 millionene inneholder GKs generelle serviceaktivitet en god del automasjonsomsetning som kommer i tillegg.

– I vår streben etter å levere godt inneklima i kombinasjon med lavt energiforbruk, plasseres GK Byggautomasjon sentralt i GKs flerfaglige prosjekter, sier han for å understreke at byggautomasjon bidrar til langt mer enn det som kommer frem i avdelingens årsresultat.

– Hva blir den videre satsingen innen byggautomasjon?

– GKs misjon beskrevet i «GK for et bedre miljø» er byggautomasjonskunnskapen strategisk viktig, påpeker Johannesen.

– GK Byggautomasjon skal utvikle seg videre, da gode automasjonsløsninger er forutsetning for leveranser av fungerende bygg.

Han sier at for GK Byggautomasjon er det veldig spennende at GK-konsernet har tydelig vekststrategi på rør- og elektrofagene.

I forbindelse med GKs vekst fremover, må GK Byggautomasjons faglige bredde økes. Spesielt vil vi satse på automasjonsområder som historisk har vært knyttet til elektrofaget, slik at automasjonskunnskap er noe GK Elektro finner internt i konsernet, sier Johannesen.

GKs hjemmeside skriver at konsernet leverer byggautomasjon både som enfaglige leveranser og som en del av vårt flerfaglige tjenestetilbud innen nybygg og eksisterende bygg, kalt TotalTeknisk Entreprise (TTE) og TotalTeknisk Service (TTS).

Videre står det at gjennom GKs lokale tilstedeværelse tilbys våre kunder et bredt spekter av servicetjenester, inkludert driftsstøtte, tilpasset behovet i kundens organisasjon. Med webtilgang kan GK tilby teknisk driftsstøtte over internett. Eksempelvis kan GK levere driftstjenester i forbindelse med kunders ferieavvikling, sykdom eller når kunden ikke har nødvendig kompetanse i egen organisasjon.

– Vi har i dag automasjonsmiljøer i alle våre geografiske regioner, kommenterer Johannesen.

Pressemeldingen som ble sendt ut skrivet at omsetningen i GK-konsernet fordeler seg på Norge med NOK 3,2 milliarder, Sverige med NOK 600 millioner og Danmark med NOK 300 millioner. Samlet driftsresultat før skatt ble på NOK 197 millioner.

Dette er ny rekord for både omsetning, resultat og ordreinngang for konsernet. Dette kom samtidig med 50 årsjubileumet og markerer et skille i virksomheten for GK. Ventilasjonsentreprenøren GK er blitt til den rådgivende tekniske entreprenøren og driftspartneren GK, skriver selskapet i en pressemelding.

Ventilasjonsvirksomheten er fortsatt hovedaktiviteten i konsernet, og vil alltid være det, men fremveksten av nye fag er nå betydelig.

Den øvrige fagsatsningen innen prosjektering, energi, kuldeteknikk og automasjon fortsetter også å utvikle seg positivt. Dette innebærer at GK realiserer sin flerfaglige strategi og målsetting innen markedene for både nye og eksisterende bygninger.