Haakon Tronrud, konsernsjef i Tronrud Gruppen AS er en av foredragsholderne.

Møt gründeren Håkon Tronrud

OPS!

0

Norsk Kommunalteknisk Forening vil samle eiendomsutviklere, finansinstitusjoner, beslutningstakere i kommuner/fylkeskommuner, både rådmenn og ordførere, relevant fagpersonell i kommuner og fylkeskommuner EBAs medlemmer og advokatfirmaer. Møtested er Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport Gardermoen.

Det er noen få plasser igjen, ifølge foreningen.

– Det blir tatt opp hva som kjennetegner den OPS-modellen som begynner å feste seg i markedet, og erfaringer som er gjort. Og hvordan få en effektiv gjennomføring av et OPS-prosjekt, sier Elisabeth Leikanger i Kommunalteknisk Forening.

Hun legger også til temaer som finansielle og juridiske utfordringer for oppdragsgiver og leverandør, samt presentasjon av konkurransegrunnlag og utkast til kontrakt, praktiske erfaringer og verktøy.

– Flere kommuner er i ferd med å gjennomføre store OPS-prosjekter, forteller hun.

– Gjennomføring og oppfølging av OPS-prosjekter er utfordrende både for kommunen som oppdragsgiver, og for leverandør. En OPS-kontrakt er en langsiktig kontrakt mellom oppdragsgiver og leverandør, som omfatter alt fra bygging til drift av eiendommen i et 20-30 års perspektiv, sier hun.

Og påpeker at grunnlag for valg av å gjennomføre et OPS-prosjekt krever derfor tunge økonomiske, juridiske og eiendomsfaglige analyser. Et OPS-prosjekt er også krevende for en leverandører som får ansvar for både planlegging- bygging- og driftsfasen.

– Dette forutsetter derfor høy kompetanse og gode prosesser hos alle parter.

Konferansen vil sette fokus på de utfordringer så vel oppdragsgiver og leverandør står overfor, både ved valg av og gjennomføring av et OPS-prosjekt, sier Leikanger og nevner blant annet disse titlene på noen av foredragene:

Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell?

Anskaffelse av et OPS-prosjekt – nødvendig kompetanse i kommunen.

Gjennomføring av OPS-kontrakten – utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold.

Rammebetingelser for OPS – Finansielle & Juridiske utfordringer.

Utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av konkurransen og Eksempler på gjennomførte OPS-prosjekter.

Haakon Tronrud, konsernsjef i Tronrud Gruppen AS er en av foredragsholderne. Han er gründer som startet opp virksomhet i 1976. Gjennom sin karriere har han bygget opp en entreprenørgruppering bestående av 5 selskaper med over 300 ansatte. Opplæring og etterutdanning har vært bedriftens filosofi i alle år. Tronrud har bidratt til mye av byutviklingen som har pågått i Hønefoss de siste årene, og han har vært en aktiv pådriver for å få satt utviklingen av kollektivløsningene til regionen på politikernes agenda.

Programkomiteen består av Deloitte – v/Sissel Husøy, Backegruppen- v/Eirik Gjelsvik, Skanska AS – v/Vidar Stokkeland, Bærum kommune – v/Kristine H. Horne, Trondrudgruppen – v/Haakon Tronrud, Veidekke Entreprenør AS – v/Birte Almeland, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg EBA – v/Torhild Engh, Siw Linderud og Kari Sandberg, Advokatfirmaet Torkildsen & Co – v/Kjell Andre Honerud , Direktoratet for forvaltning og IKT Difi – v/Dag Strømsnes og Norsk Kommunalteknisk Forening – v/Tore Justad, og Elisabeth Leikanger.