Elisabeth Montgomerie, Breeam-koordinator i Multiconsult.

– Halvparten av nybygg i Oslo Breeam-sertifisert

Breeam-koordinator:

0

Siden miljøklassifiseringssystemet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) i 2011 ble lansert i Norge har det virkelig funnet fotfeste i byggenæringen. 50 prosent av alle nybygg i Oslo er nå Breeam-sertifisert.

– Det er utrolig positivt at så mange eiere av næringsbygg er interessert i gjøre tiltak som bidrar til Breeam-sertifisering. Energieffektivisering er ofte veldig lønnsomt fordi investeringen i teknologi og tiltak kan spares inn i form av sparte energiutgifter, sier Breeam-koordinator i Multiconsult, Elisabeth Montgomerie.

Multiconsult har Norges største Breeam-kompetanse med fem revisorer, 11 AP-er (akkreditert profesjonell) og 36 aktive Breeam-prosjekter. De siste årene har de opplevd en stor økning blant kunder som etterspør miljøvennlige bygg. Dette har i hovedsak vært nye kontorbygg under Breeam-Nor systemet, men Breeam In-Use for drift og bruk av eksiterende bygg har en rekke pilotprosjekter.

– Stadig flere har forstått hvordan Breeam-sertifiserte nybygg er en vinn-vinn-situasjon. Vi forsøker alltid å motivere kunder til å ha bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til overlevert bygg. Enkle tiltak kan medføre en vinn-vinn situasjon for samfunnet og klimaet. Man kutter unødvendig høye energiregninger samtidig som miljøet spares for unødig energibruk.

Arbeidet med å skape en norsk versjon av Breeam Communities er i gang. Dette er et sertifiseringsverktøy utviklet i England for å skape bærekraftige bydeler og områder.

– Breeam Communities ivaretar sentrale hensyn, både økonomiske, sosiale og miljømessige. Verktøyet kan bidra til å fremheve krav til bærekraft som allerede finnes i lovverket, men som i praksis bare tilfredsstilles på et minimalt nivå. Med lanseringen av Breeam Communities i Norge, forhåpentligvis i løpet av 2015, er det mange nye og spennende prosjekter på horisonten, sier Montgomerie.