Lysaker Polaris, attrajktivt bygg på grenssa mellom Oslo og Bærum. Foto: NCC

Lysaker Polaris skal bli Breeam

NCC selger:

0

– Det gleder oss å oppleve at Lysaker Polaris som et fremtidsrettet og attraktivt kontorbygg har blitt godt mottatt i investormarkedet. Vi ser at Lysaker er en ettertraktet kontorbeliggenhet og har stor tro på området, sier Manne Aronsson, administrerende direktør i NCC Property Development AS.

Lysaker Polaris vil bli et av Norges best profilerte bygg med en spennende arkitektur. Prosjektet blir et landemerke langs E18 på Lysaker.

Bygget er tegnet av Arcasa Arkitekter og planlegges miljøsertifisert minimum til Breeam Nor-karakteren ”Very Good”.

Breeam-sertifisering innebærer et økt fokus på inneklima, økologi, livssyklus, avfallshåndtering, samt energi- og vannforbruk.

Alle kommersielle eiendommer som utvikles av NCC sertifiseres i henhold til Breeam-systemet, som er verdens mest utbredte miljøsertifiseringssystem.

Lysaker Polaris er 100 prosent utleid til olje- og gasserviceselskapet Technip Norge AS. Innflytting skjer sommeren 2015.

– Storebrand Eiendomsfond Norge KS er eiet av Storebrand Livsforsikring og vel 40 andre investorer, hovedsakelig pensjonskasser og stiftelser. Selskapet er i kraftig vekst. Lysaker Polaris er et moderne nybygg med lang leiekontrakt, miljøprofil og attraktiv leietaker. Dette passer godt inn i selskapets investeringsstrategi, sier Anders Berggren, administrerende direktør i Storebrand Eiendom AS.

NCC har tidligere utviklet over 100.000 kvadratmeter kontor på Lysaker og har flere prosjekter i området. Naboeiendommen i Philip Pedersens vei 9 er for tiden under utvikling og vil lanseres i markedet i løpet av kort tid.

Transaksjonen er basert på en eiendomsverdi på MNOK 785. Overtagelsen finner sted 15. juli 2015 og har resultateffekt i 3. kvartal 2015.