Illustrasjonsfoto.

– Alt må fungere sammen

Systemintegrasjon:

0

På direkte spørsmål fra ITBAktuelt trekker Thyholt fram velfungerende tekniske anlegg som en viktig utfordring.

– Ofte blir det store avvik mellom hva man har prosjektert og hva man ender opp med – hvis man ikke har veldig god oppfølging. Vi må bli veldig mye flinkere til å sikre at byggene blir sånn vi har tenkt, sier Thyholt. Det krever godt organiserte innkjøp, prosjektering, bygging og til slutt måling og grundig oppfølging.

– Først da kan man komme i mål. Det er ikke vanlig i de fleste prosjekter, og da er det ikke rart at byggene bruker mye mer energi enn man har tenkt, mener Thyholt.

Stort tapspotensial

Til nå har det skjedd mye i forhold til å utvikle energieffektive bygningskropper. U-verdier ut over dagens standard blir likevel småtterier i forhold til energislukene som kan oppstå med dårlige tekniske anlegg.

– For bygningskroppen skal det godt gjøres å feile stort; det er ikke der du gjør de største blunderne. Men hvis tekniske anlegg ikke fungerer som planlagt, kan energibruken bli veldig mye høyere enn tiltenkt. Dette er egentlig en velkjent problemstilling, påpeker Thyholt.

– Men samtidig er det ikke alltid løst i praksis?

– Nei, det er jo ikke det. Og ofte ser man ikke hvorfor energibruken blir høyere, fordi man ikke har instrumentert og ikke har god energioppfølging, poengterer Thyholt.

Sikre god drift

Derfor er det viktig å tilrettelegge for god drift og god kontroll over tekniske anlegg, blant annet ved å investere i et hensiktsmessig system for energimåling og oppfølging. Og det gjelder ikke bare ambisiøse prosjekter som Powerhouse på Kjørbo, hvor erfaringene så langt tydelig viser at oppfølging må til for å komme ned til ønsket energibruk.

– Vi ser at det er en del å ta tak i, og det gjelder sikkert de fleste andre prosjekter også. Bygg som bruker mye mer enn planlagt kan koste mye penger. Derfor kan det være veldig fornuftig – og god butikk –  å ta tak i dette tidlig slik at bygget er tilrettelagt for god drift, mener Thyholt.

Tverrfaglig tidlig

Innsats tidlig på planleggingsstadiet er et viktig stikkord for å realisere tekniske systemer som fungerer godt sammen, og sikre effektiv drift.

– Det krever mer tverrfaglig innsats, også for tekniske systemer, for å få systemer som snakker godt sammen, og unngå at alle leverer hvert sitt system som sys sammen til slutt, mener Thyholt.

Hun ønsker også mer robuste og enklere anlegg slik at styringen blir enklere. Det krever høy kompetanse.

– En kollega i Powerhouse-alliansen har sagt det på en fin måte: Vi bruker kunnskapen om teknikk til å bruke mindre teknikk. Dette er noe bransjen må vektlegge mye mer; samspillet mellom bygg og tekniske installasjoner, konkluderer Thyholt.

Foto under: Faktisk energibruk er det som teller for å få utslippsfrie bygg. Illustrasjonsfoto: Hilde Kari Nylund