Siri Johanne Krafft i Advokatfirmaet Thommessen.

– Vil ha implementert Breeam-Nor i leiekontrakten

Attraktive leietakere:

0

– Kostnaden ved en Breeam-sertifisering vil fort kunne spares inn. Dertil kommer at bankene vurderer at miljøriktige bygg har lavere risiko, noe som igjen påvirker ratingen og dermed hvordan man blir vurdert som kunde hos banken, sier advokat Siri Johanne Krafft til estatenyheter, sier advokat Siri Johanne Krafft i Advokatfirmaet Thommessen, til estatenyheter.no.

Miljøbevisstheten i den norske eiendomsbransjen har eksplodert de siste årene. Drivere i utviklingen har vært økende energipriser, en voksende global miljøbevissthet om klimautslipp, leietakeres og institusjonelle investorers stadig økende fokus på miljøprofilen i et bygg og et strengere regelverk knyttet til energiforbruk og klimautslipp.

EU har bestemt at innen 2020 skal alle nybygg produsere nesten like mye energi som de forbruker, såkalte passivhus.

Som en konsekvens av dette vil leietakere i økende grad forvente miljøsertifisering og dokumentert lavere energiforbruk. Eksempelvis anbefaler DTZ leietakere å stille krav om minimum energiklasse B og Breeam-Nor Very Good for nybygg.

Leietakere er opptatt av et sett kriterier når de vurderer næringslokaler; deriblant beliggenhet og omgivelser, bygningsmessige og tekniske kvaliteter, offentlig kommunikasjon, arealeffektivitet, energikostnader og kontorutforming.

Et bygg som er Breeam-sertifisert er gjerne sammenfallende med disse kravene fra leietaker. 

– Vi erfarer stadig oftere at store attraktive leietakere vil ha implementert Breeam-Nor i leiekontrakten. Også utenlandske og mellomstore leietakere ser ut til å ha fått øynene opp for et byggs miljøsertifisering, sier advokat Siri Johanne Krafft.

I Stortingsmeldingen om bygningspolitikk varsler regjeringen at myndighetene i fremtiden ønsker å vurdere et byggs miljøprofil mer helhetlig. 

– I lys av dette er det nærliggende å tenke at en karakter av samme type som for eksempel Breeam-Nor, på sikt kan være dokumentasjon på at et bygg oppfyller et overordnet krav knyttet til miljø. Det vil kreve en omlegging av dagens knippe av miljøkrav i bygningsregelverket og bedre tilgang til sentrale miljødata både for materialer, produkter og installasjoner, sier Siri Johanne Krafft til estatenyheter.no.