Portalen bygges like ved jernbanestasjonen i Lillestrøm.

Byggestart for Portalen i Lillestrøm

Breeam-Nor:

0

Totalentreprisen består av et kontorbygg, to boligblokker, en næringsetasje med underliggende parkeringskjeller, samt et hotell.

Prosjektet er på totalt ca. 55.000 kvm, og ligger like ved jernbanestasjonen i Lillestrøm. I dag brukes tomten som parkeringsareal, og har ingen bebyggelse.

Kontorbygget i Portalen er det første Breeam-Nor prosjektet i Veidekkes Distrikt Oslo. Veidekke har vært med i en utviklingsfase av prosjektet, og har kunnet påvirke hvilke poeng som skal tas helt fra starten av.

Dette gjør at Veidekke selv har hatt kontroll på at også de tidlige poengene har blitt gjennomført og dokumentert.

Å sitte i førersete for utviklingen av et Breeam-prosjekt har gitt oss erfaring og kunnskap rundt hvordan ulike Breeam-krav kan påvirke et prosjekt og hva man må tenke på i tidligfasen.

Det har også skapt økt bevissthet i teamet rundt ulike kvaliteter i et prosjekt, og ikke minst kvaliteter som ikke krever annet enn litt fokus for å oppnå.

Oppstart er mars 2015 og prosjektet skal stå ferdig januar 2018, og er beregnet til å koste ca. 821 millioner kroner, eks. mva.

Arkitekt/rådgiver LPO Arkitekter og ÅF Consult, Kynningsrud Prefab, Multiconsult.