Isak Oksvold, Aspelin Ramm. Foto: Hilde Kari Nylund

– Integrasjon en gjenganger

Tekniske anlegg:

0

Rør, ventilasjon, elektro og automasjon må fungere for at et bygg skal oppfylle hovedintensjonene i et prosjekt – men ofte skjer ikke dette i praksis.  

– Teknisk integrasjon er en gjenganger for oss. Vi registrerer funksjoner som uteblir, og ser dette som en stor utfordring, understreker Oksvold. Problemene kan skyldes både stort og smått; det blir stadig flere produkter, fysiske grensesnitt mellom leverandører og digitale grensesnitt mellom ulike typer kommunikasjoner.

– Ofte er det summen av veldig mange små avvik som blir et stort problem, poengterer Oksvold.

Alle typer prosjekter

Stadig mer teknikk i byggene og flere krav forsterker utfordringene.

– Da melder det seg et økende behov for å få kontroll på dette, understreker Oksvold, og bekrefter dermed hva Marit Thyholt i Skanska påpekte overfor ITBAktuelt. Oksvold legger til at utfordringen gjelder alle prosjekter, ikke bare bygg med høye miljøambisjoner. Erfaringen til Aspelin Ramm er også at det gjelder uavhengig av kontraktsmodell.

Krevende

– Kan dere som byggherre gjøre noe gjennom bestillingene deres?

– Vi jobber med disse problemstillingene, men har foreløpig ingen klare svar for hva som er riktig måte å angripe dette på. Vi har prøvd ut en del alternativer, men ikke pekt ut noen tydelig retning. Dette er krevende – det tror jeg vi må erkjenne, svarer Oksvold. Han understreker at det ikke er meningen å sutre, men fastslår at det er vanskelig å finne gode svar.

Godt samarbeid nøkkelen

Oksvold ser ikke ITB-koordinator som en klar løsning.

– Standarden legger opp til at det skal være en koordinerende rolle, og ikke noe funksjonsansvar. Da mister man litt av hensikten med rollen; at det nettopp er funksjonene som skal ivaretas, mener han.

I praksis er det fort gjort at ulike aktører skylder på hverandre når det oppstår feil og avvik i byggeprosjekter. Oksvold ønsker seg mer samarbeidsorientering.

– Å få til godt samarbeid og samspill er nøkkelen, uansett. Kanskje  vår rolle som byggherre er å bli flinkere til å skape godt samarbeid og god samhandling, sier han.