Slik er det tenkt at Oslo S skal se ut i 2021. Illustrasjon: Ruter/Cowi/MAD

To fornøyde utbyggere

Oslo S:

0

Byrådsavdeling for byutvikling ba Plan- og bygningsetaten (PBE) om å samordne planene for området i 2009. Men planlegging tar tid: Bystyret behandlet prinsippene for Oslo S i et områdeprogram høsten 2012. Deretter konkluderte et plansamarbeid mellom Oslo, Akershus fylkeskommune og Staten høsten 2013 at det skulle lages et felles planprogram for de tre mest sentrale prosjektene, skriver Aftenposten.no

Våren 2014 ble planprogrammet sendt ut på høring og 10. februar 2015 ble det endelig fastsatt.

Ny sentralstasjon, nytt høyhus og ny bussterminal skal planlegges sammen.

– Dette innebærer at tre store prosjekter er ett stort skritt nærmere realisering, sier Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i PBE.

Nå kan aktørene for de tre prosjektene endelig begynne å jobbe med reguleringsplanene sine. De må også sette seg ned sammen for å finne ut av hvordan prosjektene virker inn på hverandre og lage en felles konsekvensutredning. Hvis vi skal få et godt og velfungerende kollektivknutepunkt må de tre prosjektene henge sammen. Man skal for eksempel kunne spasere fra KLPs bygg og inn på bussterminalen over sporområdet og videre ned til området der togene stopper, sier Wasstøl.

Tor Saghaug, prosjektdirektør i Rom Eiendom, er ifølge Aftenposten.no glad for at de endelig kan få fortgang i planleggingen.

– Vi jobber nå sammen med KLP og Ruter om konsekvensutredningen. Når tre store byggeprosjekter skal foregå samtidig må det planlegges godt. Vi må tenke på temaer som gjennomførbarhet, funksjonalitet, trafikk, sikkerhet og funksjonalitet i byggeperioden, og når den står ferdig. Stasjonen skal jo være i bruk samtidig og trafikken vil og skal øke, sier Saghaug.

Utbyggingen skal foregå etappevis.

– Vi regner med at mye er ferdig til 2021, men at byggingen vil pågå et par år utover det, sier Saghaug.

Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP Eiendom, er fornøyd med at det endelig løsner.

– Det er lenge siden vi begynte å planlegge. Dagens bygg er tungt og trist. Vårt bygg vil bli nøkkelen til et bedre nærmiljø på Vaterland, sier Rolstad til Aftenposten.no.