Slik integreres hybrid ventilasjon med øvrige tekniske installasjoner

Alternativ:

0

-Ventilasjon kan gjøres enklere med mindre plass. Det finnes gode alternativer til store tradisjonelle ventilasjonsanlegg, nemlig hybrid ventilasjon, sier Vidar Henning Hansen, daglig leder i Building System Integrator AS i Larvik i en artikkel på VVSforum.no.

I artikkelen forklarer han forskjellen på tradisjonelle ventilasjonsløsninger og hybrid ventilasjon.

BSI AS har gjennom de siste åtte årene opparbeidet seg et solid fotfeste for hybrid ventilasjonsløsninger i det norske markedet gjennom sin leverandør og partner –  danske WindowMaster AS.

-Løsningene er levert til en rekke bygg, og nå vil vi gjerne gi litt inspirasjon og dele våre erfaringer med prosjektledere, rådgivere, arkitekter og andre som jobber med ventilasjon, sier Hansen, til VVSforum.
 
Han påpeker at tradisjonelle ventilasjonsløsninger gir en rekke utfordringer i forhold til plassbehov, forutsigbarhet, sonestyring og energiforbruk.

-Ved å tenke nytt i en tidlig designfase av bygget – så åpner det seg en rekke nye muligheter. Hybrid fasadestyrt ventilasjon kan i mange tilfeller være et godt alternativ, sier Hansen.

Hansen drar i artikkelen frem fem poenger rundt hybrid ventilasjon:
 
– Naturlig fasadestyrt ventilasjon hvor vindtrykk og oppdrift er drivkreftene som muliggjør store luftskifter med svært lavt energiforbruk og vesentlig reduksjon i plassbehovet.
– Mekanisk ventilasjon med mulighet for varmegjenvinner.
– Kjøleanlegg.
– Røykventilasjon med styrte motorer som kan inngå i en termisk regulering av definerte  områder.

Men så undrer ITBaktuelt seg på hvordan denne lar teknologien bak hybrid ventilasjon lar seg styre sammen med øvrige tekniske installasjoner i et bygg?

-En viktig forutsetning for å lykkes er at det etableres et felles styringssystem for vinduer, VAV-spjeld, varme, lys og solavskjerming. Kort sagt alle elementer som påvirker luftkvalitet, varme, internlast og varmeinnstråling, svarer Vidar Henning Hansen.

Han sier at i de løsninger BSI AS tilbyr benyttes KNX som bærende element, slik at all datafangst og styring skjer via et felles system, slik hovedillustrasjonen over viser.

-Styringsverktøyet vil da regulere hvert rom individuelt på bakgrunn av luftkvalitet, temperatur, varme-/ kjølemodus, vindtrykk m.m Vinduer, VAV-spjeld og varmepådrag justeres da etter gitte kriterier og forutsetninger, sier han.

-Hva er de spesielle utfordringene i denne forbindelse?

-En viktig forutsetning er at en aktør tar det fulle og hele ansvaret for KNX anlegget – dimensjonering og programmering.

– I våre prosjekter tar vi dette ansvaret. Svært ofte utvides våre oppgaver til også å omfatte et overordnet teknisk koordineringsansvar, eller ITB ansvar. I dette ligger utarbeidelse av funksjons- og grensesnittmatriser, grensesnittavklaringer og koordinering av det senere testarbeidet, forteller Hansen.

Han påpeker at et annet viktig element for å lykkes med løsninger er arbeidet sammen med arkitekt for dimensjonering av åpningsareal og fasadeutforming.

-Kort fortalt så handler dette ikke om vi lykkes, men hvordan vi skal lykkes. Samhandling og utforming av byggene er to svært viktig faktorer.

-Hva slags næringsbygg egner hybrid ventilasjon til, offentlig og private bygg. Bruk, størrelse, nybygg, rehabilitering osv, osv?

-I utgangspunktet benyttes hybrid ventilasjon i alle type bygg, nybygg som rehabiliteringer. Fra skoler og kontorbygg til elefanthuset i Zoologisk hage i København.

-Utfordringer kan være eksterne faktorer som forurenset luft og støy, noe som kan vanskeliggjøre slike løsninger. Men selv der kan dette løses gjennom dobbeltfasader etc, forklarer Vider Henning Hansen i BSI.

-Vi merker en økende interesse for alternative løsninger i de kommende prosjekter hvor man tar steget videre mot nullenergibygg og ZEB, sier Hansen.

I den forbindelse nevner Hansen Campus Evenstad hvor Statsbygg har ambisjoner å levere et bygg i verdensklasse. De sier følgende:

“Det nye Campus Evenstad-bygget er et pilotprosjekt i Forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB). Dette blir trolig det første moderne bygget som har oppnådd så lave klimagassutslipp i Norge – og kanskje i hele verden – dersom målet nås.
 
-Prosjektet vil prøve ut nye ventilasjonsløsninger som utnytter naturlige drivkrefter og minimerer vifteenergien, som er en stor energityv. I tillegg skal kortreiste tre-baserte løsninger fra bæresystem til akustikkløsninger og varmeisolasjon bidra til klimakutt.”
 
-Dette er spennende, og vi satser videre med ytterligere kompetansebygging og styrking av vår organisasjon for å være den foretrukne aktøren i Norge innenfor hybrid ventilasjon, avslutter daglig leder i BSI AS, Vidar Henning Hansen.

Hansen nevner nye Mesterfjellet skole i Larvik som deres seneste og viktigste utstillingsvindu så langt. Skolen ble åpnet sist høst og har installert hybrid ventilasjon.

Her er det mekaniske ventilasjonsanlegget dimensjonert for å gi tilfredsstillende grunnventilasjon vinterstid. I sommermånedene luftes det i all hovedsak gjennom de motoriserte vinduene. Dermed kan det mekaniske nedskaleres, og da har man spart kanalføringer og store arealer til sjakter og tekniske rom. I dette ligger den økonomiske besparelsen, mens tillegget ligger i de motoriserte vinduene. Erfaringene sier at man vil omtrent kommer ut på det samme investeringsmessig. I tillegg får man erfaringsmessig lavere totale driftsutgifter.

En rekke aktører har allerede besøkt prosjektet og de melder tilbake til BSI om et spennende bygg med innovative løsninger.