Slik skal EcoDataCenter i Falun utvikles.

Avanserte varslings-, kontroll- og overvåkingssystemer

Datalagring:

0

Trafikken på nettet vokser i et høyt tempo. Det amerikanske forskningsinstituttet Gartner anslår at «tingenes internett» innen 2020 vil ha 25 milliarder tilkoblede enheter og at produkt- og tjenesteleverandørene på området vil ha inntekter på over 2,3 billioner kroner.

Nå kaster verdens største IT-aktører blikket mot Norden når de skal finne nye giganthaller for lagring av sine data. Klimaet er perfekt for dette formålet, og de største datasentrene trekker nordover. I Norge har flere regioner åpnet attraktive datasentre, men ofte foretrekkes svenske og finske datasentre fremfor de norske.

-Google gikk til Finland og Facebook valgte Sverige. Tross for nye og innovative alternativer som Green Mountain på Rennesøy og Rjukan, ligger Norge fremdeles bak Sverige når det kommer til datalagring, sier Arild Bjørkedal, VP End User and IT Business i Schneider Electric.

Det er det kommunale energiselskapet Falu Energi og Vatten som sammen med entreprenørselskapet EcoDc står bak det nye og spennende tilskuddet til svensk datalagring – EcoDataCenter. Energispesialisten Schneider Electric er hyret inn for å levere energiløsningene til det som skal bli verdens første klimapositive datasenter. Overskudds-varmen fra installasjonen vil nemlig gi varme til byens nærmere 40.000 innbyggere.

-IKT-sektoren står for 10 prosent av verdens strømforbruk, hvorav datasentre utgjør en stor andel. Ett eneste datasenter kan dra mer strøm enn en mellomstor by, men store deler av energien som skapes, utnyttes dessverre aldri. Den slippes ut i atmosfæren og bidrar til lokal og global oppvarming, forteller Børge Granli, styreformann i EcoDc. (Bildet under).

-I det nye senteret blir derimot overskuddsenergi fra servere og IT-installasjoner koblet opp mot byens energisystem og vil bli utnyttet i nærmiljøets fjernvarmenett. Om sommeren vil spillvarmen fra det lokale kraftvarmeverket brukes til å drifte maskinene som kjøler ned datasenteret. Symbiosen mellom datasenteret og energisystemet, gjør at Falun i løpet av ett år vil oppnå store kutt i CO²-utslipp og betydelige miljøgevinster, forklarer han.

Faluns energisystem har tidligere fått en rekke priser, deriblant «Global District Energy Award» i New York i 2013, og har blitt utpekt som et av de beste energinettene i verden.

EcoDataCenter vil også ligge i det internasjonale ledersjiktet når det kommer til sikkerhet, med høy sikkerhetsklassifisering og en ytelse i verdensklasse. Datasenterets strøm kommer utelukkende fra fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft, samt biobrensel.

-Energitapet i datasentret utgjør kun en niendedel av det som er vanlig. Integreringen med fjernvarme- og fjernkjølenettet gjør at energi som vanligvis går tapt blir ivaretatt, og det senker kostnadene for kundene. I dette tilfellet betyr grønnere også at det er billigere, påpeker Granli

EcoDataCenter vil bestå av tre bygninger på totalt 230 250 m². Den første bygningen forventes å stå klar i første kvartal neste år. Senteret vil ha kraftige yttervegger i betong, sedumtak som kjøler ned bygningen om sommeren, samt avanserte varslings-, kontroll- og overvåkingssystemer.

Trafikken på nettet vokser i et høyt tempo. Det amerikanske forskningsinstituttet Gartner anslår at «tingenes internett» innen 2020 vil ha 25 milliarder tilkoblede enheter og at produkt- og tjenesteleverandørene på området vil ha inntekter på over 2,3 billioner kroner.

I tillegg til skytjenester kommer krav til energieffektivitet og fornybar energi. Som et resultat er etterspørselen etter sikre, grønne alternativer for datalagring er i stor vekst.