Konsernsjef Sverre Thornes i KLP har all grunn til å smile. Nå følger Oslo kommune i selskapets fotspor og trekker seg ut som investor i kullselskaper og å satse på fornybar energi.

Oslo kommune vil gjøre som KLP

Fra kull til fornybart:

0

– Vi har lenge vært en viktig finansieringskilde for norsk vannkraft, og har vesentlig større investeringer i fornybar energi enn i olje-, gass- og kullselskaper samlet. Det er ikke til hinder for at vi nå går lenger i samme retning ved å øremerke ytterligere en halv milliard til ny produksjonskapasitet av fornybar energi i fremvoksende økonomier der behovet er svært stort og kullkraft ofte alternativ energikilde. Samtidig selger vi oss ut av kullselskaper for å gi et signal om at det er nødvendig å foreta et skift fra fossilt brensel til fornybar energi, sa KLPs konsernsjef Sverre Thornes da han presenterte taktskiftet.

Nå mener finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) at investeringer i kullproduksjon er det mest aktuelle for OPF å trekke seg helt ut av. Et slikt uttrekk bør skje i tråd med kommunens eierstyringsprinsipper og finansbyråden vil derfor i førstkommende generalforsamling den 9. april 2015 be OPF om å avvikle sine investeringer i kullselskaper.

− OPF har allerede en lav eksponering i kullselskaper, og fremtidig avkastning forventes ikke å bli påvirket vesentlig. Det er likevel viktig at OPF reduserer sine investeringer i selskaper som har stor negativ miljøpåvirkning, sier finansbyråden.

Med kullselskaper legger Oslo kommune tilsvarende definisjon som KLP til grunn. Det vil si kullgruveselskaper og kullkraftproduksjonsselskaper som har 50 prosent eller høyere andel av inntektene fra kullbasert virksomhet. Ut i fra dagens investeringsportefølje i OPF utgjør dette anslagsvis salg av aksjer og obligasjoner for 40 millioner kroner.

− Kullselskapene vurderes å ha størst negativ påvirkning hva gjelder CO2-utslipp og lokal forurensing. Dette er begrunnelsen for at Oslo kommune denne våren trekker seg ut av investeringer i kullselskaper, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V). Miljø- og samferdselsbyråden understreker at Oslo kommune skal forsterke sin posisjon som en ledende miljøby og videreføre en aktiv pådriverrolle i så vel nasjonalt og internasjonalt klima- og miljøarbeid.

− Når nasjonale og internasjonale anstrengelser for å begrense utslippet av forurensende klimagasser fra fossile energibærere forhåpentligvis lykkes, vil etterspørselen etter alternative og fornybare energikilder kunne øke. Investeringer i selskaper som produserer fornybar energi vil dermed kunne gi bedre avkastning enn i dag, uttaler miljø- og samferdselsbyråd Melby.