Fungerende markedssjef for yrkesbygg, Ole Aksel Sivertsen.

– Er glad for at rådgiverne står på

Enova og energikartlegging:

0

Han forteller til ITBaktuelt at det kommer mange spørsmål, særlig fra rådgivende ingeniører, noe han er glad for.

-Rådgivende ingeniører er en viktig yrkesgruppe for oss i denne sammenheng, og vi er bevisste på å få disse med på laget, sier han.

Han peker på at når støtteordningen kan dekke halvparten av godkjent energikartlegging, så blir det interessant for rådgivernes kunder som får tjenesten til halv pris.

Det er byggeiere, borettslag og sameier som ønsker å kartlegge aktuelle energitiltak som kan få økonomisk støtte fra Enova. Målet med støtten er flere energioppgraderinger av bygg.

-Gjennom en slik kartlegging vil byggeiere og leietakere få en bedre oversikt over hva som er aktuelle energitiltak i egen bygningsmasse, og hvor lønnsomt det vil være å gjennomføre ulike tiltak. Dermed er de bedre rustet til å ta en investeringsbeslutning. Vi har stor tro på at kunnskapen vil føre til både flere energioppgraderinger og større oppgraderinger, sier Sivertsen.

Da tilbudet ble presentert i slutten av januar ble det understreket at dette er åpent for alle boligselskap med ti eller flere boenheter, mens det for yrkesbygg er forbeholdt kartlegginger av eiendomsporteføljer større enn 50.000 kvadratmeter. Grunnen til at Enova har satt denne grensen, er at de ønsker å få ut mer av energisparepotensialet hos de som har en stor eiendomsmasse.

Til næringseiendom gis det 1 krone i støtte per kvadratmeter oppvarmet bruksareal som kartlegges med en øvre grense på 500 000 kroner. For borettslag og boligsameier er støtten fra 50.000 til 250.000 kroner, avhengig av antall boenheter.

Sivertsen sier at det er alle typer byggeiere som søker. Han viser til at de siste par dagene er det blant annet kommet inn søknader fra flere kjøpesentra og eldre kontorbygg i Oslo, og også borettslag.

-Støtteordningen er relevant for alle typer bygg. Hvor langt inn i fremtiden slik støtte vil kunne gis kan han ikke si noe om, men påpeker at eksisterende bygg er et av de viktigste markedene for å utløse store energibesparelser i Norge, og at det er sannsynlig at Enova vil ha gode tilbud for eksisterende bygg i flere år fremover.