Fra BREEAM-festen i London. Kjenner du noen igjen på bildet? Skriv det inn i kommentarvinduet nedenfor!

KLP-jubel i London

BREEAM Awards:

0

– Det er bare å ta av seg hatten og gratulere med et meget solid prosjekt og velfortjente priser. Her har alle involverte strukket seg det lille ekstra, og prosjektet er et foregangseksempel på godt samarbeid mot felles mål. Disse prisene er en seier for prosjektet, men også for BREEAM-NOR, og er et bevis på at norsk byggenæring kan levere bygg i verdenseliten, sier daglig leder Kjersti Folvik i Norwegian Green Building Council i forbindelse med at BREEAM Awards ble avholdt i London i tirsdag, og kjøpesenteret Fornebu S gikk helt til topps i kategorien varehandel. I tillegg vant de publikumsprisen Your BREEAM..

– Dette var utrolig gøy. Vi som har levd med dette prosjektet i flere år vet jo hvilke kvaliteter prosjektet har og vet hvor mye arbeid som er lagt ned. Da er det selvfølgelig ekstra hyggelig at også andre har fått øynene opp for kvalitetene til bygget vårt, sier Harald Augestad, som har vært KLP Eiendom sin prosjektleder gjennom hele planleggings- og byggeprosessen.

Fornebu S er det første kjøpesenteret i verden som har oppnådd toppscore i miljøklassifiseringsordningen BREEAM. 89,5 % av mulige poeng er oppnådd i prosjekterings- og designfasen, og det innenfor følgende emner; energi, ledelse, materialer, helse og innemiljø, transport, arealbruk og økologi, forurensning, avfall og vann. Dette er godt over grensen for å klassifiseres som Outstanding.

Fornebu S konkurrerte mot kjøpesenter og store supermarkeder i Tyskland, Polen, England og Sverige. Til sammen var det 5 nominerte i klassen nybygg varehandel og disse var Citti Park Flensburg (Tyskland), Tarasy Zamkowe (Polen), John Lewis Ashford (England) og Mall of Scandinavia i Stockholm (Sverige). Det ble av juryen trukket frem at Fornebu S har gjort mye for å tilrettelegge for publikum, og for at senteret kan brukes som en læringsarena for energi og miljø. Hundeparkeringen og blomsterengen på taket ble nevnt spesielt.

Fornebu S har et handelsareal på ca 25 000 m2 og åpnet 14. oktober 2014. AMB Arkitekter tegnet de første skissene til prosjektet i 2009, og har sammen med totalentreprenør Skanska spilt en viktig rolle i å virkeliggjøre ett nytt sentrum på Fornebulandet. (Bildet under – Multconsult)

Øvrige vinnere under BREAAM Awards 2015: