Beregninger utført i forprosjektet viser store besparelser i et livsløpsperspektiv ved å bygge passivhus, fremfor å kun følge minimumskravene til TEK 10.

Bygger ny ungdomsskole med blikket mot livssyklusen

Rygge kommune:

0

Den helt nye Rygge Ungdomsskole er på 11 000 kvadratmeter skal huse 720 elever, og vil inkludere en flerbrukshall og et folkebibliotek. Tekniske installasjoner skal leveres av Caverion og vil beståp av varme og sanitær, ventilasjon og klimaanlegg, kjøling, elektro, IKT og AV, sikkerhet og automasjon. Kontrakten er inngått med entreprenør Kruse Smith AS.

Prosjektleder i Rygge Kommune, Stein Stavdal Paulsen, understreker at målet ikke er å bygge skolen med den laveste byggekostnaden, men å bygge den skolen som gir lavest mulig kostnader gjennom hele livssyklusen til bygget, medregnet drift og vedlikehold.

– Livsyklusfokus er viktig for oss i dette prosjektet, da vi skal bygge slik at skoleanlegget opprettholder estetiske og funksjonelle kvaliteter over tid. Skolebygget vil også være fleksibelt, slik at det kan oppta fremtidige endringer.

Skolen skal bygges som passivhus og energiforsyning med varmepumpe fra borebrønner. Beregninger utført i forprosjektet viser store besparelser i et livsløpsperspektiv ved å bygge passivhus, fremfor å kun følge minimumskravene til TEK 10 (forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk).

Norsk Passivhusstandard har krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for næringsbygg.

Avdelingssjef for Østfold Prosjekt i Caverion, Odd Børre Pedersen, forteller at skoleprosjektet gjennomføres i en brukerorientert samspillprosess, kjent som «Lyngdalsmodellen».

 – I «Lyngdalsmodellen» skjedde utbyggingen av Lyngdal Ungdomsskole etter en samspillskontrakt med elementer av offentlig-privat samarbeid (OPS). Felles mål, og samarbeid mellom bygg entreprenør, arkitekt, teknisk entreprenør, rådgivere og utbygger, dannet grunnlaget for prosjektet, sier Pedersen.

Salgs- og Markedsdirektør i Caverion, Roar Andersen, håper samhandlings-trenden fortsetter.

– Det er gledelig at både offentlige og private eiendomsutviklere ser verdien av å tenke langsiktig ved utvikling av nye prosjekter, og ikke minst at man vektlegger totalprisen i et livssyklusperspektiv, som også inkluderer drift og vedlikehold av byggene.

Caverion skal også levere tjenestene prosjektgjennomføring og prosjektledelse, og jobben starter i mars og skal være ferdig i desember 2016.

Arkitekt er Asplan Viak.