Studietur til Tyskland med fokus passivhus og energisparing

Klimavennlig arkitektur XXL:

0

Turen går til byene Mannheim, Heidelberg og Ludwigshafen i grenseområdet mellom  delstatene Rheinland-Pfalz,  Baden-Württemberg  og  Hessen i den sørvestlige  delen av Tyskland. Området er veldig attraktivt for næringslivet, og noen  av Tysklands  største industribedrifter og selskaper  innen tjenesteytende sektor, som for eksempel BASF, SAP eller HeidelbergCement, har sine virksomheter her.

Dette betyr en stadig befolkningsvekst, som byr på en rekke utfordringer for byutviklingen. Det holder ikke lenger  at man  kun bygger ut nye boligfelt  og næringsbygg, de nye boligene, næringsbyggene og offentlige bygningene må bygges etter premissene rundt bærekraftighet og en energieffektiv fremtid.

Under studieturen  skal  vi  blant  annet  besøke «Bahnstadt Heidelberg»  – verdens  største bolig- område for passivhus. Det blir også flere andre prosjektbesøk i området der deltakerne får mulig- heten til å se konkrete eksempler på hvordan frem- tidige  utfordringer rundt bærekraftig utbygging løses.

Målgruppen for reisen er arkitekter, ingeniører, entreprenører og interesseorganisasjoner. Representanter fra kommuner eller offentlige  myndigheter er også velkommen til å delta.

Programmet består av blant annet besøk og omvisning på sykehuset Ethianum- Klinik Heidelberg.  Dette er et sykehusbygg med fokus på bærekraftige løsninger og energieffektivitet. Takket være nesten utelukkende bruk av geotermisk energi er klinikken i Heidelberg å anse som et såkalt «no emission object.»

Det blir en omvisning på brannstasjonen Neue Feuerwache, et nybygg på en brannstasjon med passivhuskomponenter og energisparende tiltak.

Også visning på biovarmekraftverket i Bahnstadt i Heidelberg. Kraftverket er et av Tysklands største kraftverk basert på fornybar energi. Kraftverket forsyner bydelen Bahnstadt med 100 prosent fornybar varme.

En guidet rundtur i et av Tysklands største byutviklingsprosjekter med informasjon om passivhusarkitektur og om hvordan Bahnstadt integreres i Heidelbergs samlede byutviklingskonsept.

En omvisning i barnehagen Bahnstadt Heidelberg. Omvisning i bydelens barnehage med fokus på energieffektivisering i offentlige  bygg og miljøvennlig materialbruk i byggets trekonstruksjon.